Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til opførelse af carport og skur, Gundestrupvej 34, 5690 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af carport og skur, Gundestrupvej 34, 5690 Tommerup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af carport og skur på ejendommen matr. nr. 10a, Ll. stærmose, Brylle, beliggende Gundestrupvej 34, 5690 Tommerup.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 21. marts 2024 – Klagefrist udløber den 18. april 2024.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links