Skip til hoved indholdet

Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsesvogn, Koppenbjergvej 33, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune giver landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsesvogn på ejendommen matr.nr. 5q, Bukkerup By, Søllested, beliggende Koppenbjergvej 33, 5620 Glamsbjerg.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 5. juli 2024 – Klagefrist udløber den 2. august 2024.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links