Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Landzonetilladelse til etablering af bolig med tilbygning, Hjerupvej 15, 5560 Aarup

Landzonetilladelse til etablering af bolig med tilbygning, Hjerupvej 15, 5560 Aarup

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af bolig med tilbygning på ejendommen matr. nr. 6a, Hjærup By, Kerte, beliggende Hjerupvej 15, 5560 Aarup.

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 35 i Lov om Planlægning.

Offentliggjort den 18. marts 2024 – Klagefrist udløber den 15. april 2024.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende organisationer og foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links