Skip til hoved indholdet

Husdyrgodkendelse - Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup

Assens Kommune har meddelt husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Skovstrupvej 31, 5690 Tommerup.

Der er søgt om udvidelse fra 2.029 m2 (søer og smågrise) til 4.731 m2 (søer, smågrise og slagtegrise). Udvidelsen skal primært ske i nyt staldanlæg, der bygges i tilknytning til det eksisterende (øst for).

Hele husdyrgodkendelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest tirsdag den 6. august 2024.


Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links