Skip til hoved indholdet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for Assens Havn nord

Byrådet vedtog den 26. juni at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 i 8 ugers offentlig høring fra den 28. juni 2024 til den 28. august 2024

Kommuneplantillægget fastlægger og beskriver muligheder for de fremtidige anvendelser, der kan lokalplanlægges for på den nordlige del af Assens Havn.

Kommuneplantillægget udlægger arealer på den bynære havn med blandede anvendelsesmuligheder. Kommuneplantillægget bygger videre på den gældende lokalplan nr. 27 for havnen og dens intention om en havn med varierede muligheder og anvendelser.

Kommuneplantillægget sætter rammerne for en efterfølgende lokalplan, hvor der blandt andet kan planlægges for:

•    Boliger, hotel, restaurant, kontor- og serviceerhverv

Kommuneplantillægget fastsætter desuden rammer for den fremtidige bebyggelses højde, etageantal og bebyggelsesmæssige tæthed.

Assens kommune har som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget foretaget en screening i henhold til lov om Miljøvurdering. I screeningen er det konkluderet, at planlægningen kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Der er derfor udarbejdet en tilhørende miljørapport til kommuneplantillægget, der berører følgende temaer: klimasikring, trafik, skyggekast, CO2-udledning og støj.


Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links