Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Boligområde og rekreativt område ved Duedalen Vissenbjerg og Lokalplan 2.2-13 Boligområde ved Duedalen, Vissenbjerg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Boligområde og rekreativt område ved Duedalen Vissenbjerg og Lokalplan 2.2-13 Boligområde ved Duedalen, Vissenbjerg

Byrådet vedtog den 31. januar 2024, at sende Forslag til  kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 2.2-13 Boligområde ved Duedalen med miljørapport i 8 ugers offentlig høring fra den 1. februar 2024 til den 1 april 2024.

Der afholdes borgermøde torsdag den 29. februar 2024 kl. 17-18 i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter.

Tilmelding skal ske på plan@assens.dk. Senest den 23. februar 2024.

Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplan 2.2-13 Boligområde ved Duedalen Vissenbjerg, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at skabe et attraktivt boligområde med tilhørende rekreative arealer. 

Kommuneplantillægget ændrer på afgræsningen mellem nuværende kommuneplanrammer og udlægger herfra, en ny selvstændig boligramme til tæt-lav boliger.

Lokalplanen opdeles i 4 delområder der hver især udlægges til følgende anvendelse:  

  • Delområde I er hvor tæt-lav boligbebyggelsen kan placeres. Bebyggelsesplanen er blevet tilrettet således at den ene boligblok er blevet flyttet, for at kunne friholde området hvor der er registreret fund af Stor Vandsalamander. 
  • Delområde II er grønt rekreativt friareal med mulighed for dyrehold og nyttehaver, her skal også etableres regnvandsbassin, til håndtering af overfladevand og ekstremregn.
  • Delområde III er området med temporær lavning, der er registreret som potentielt levested for Bilag IV-arter. Området skal friholdes helt for bebyggelse og henligge som natur. 
  • Delområde IV er et offentligt rekreativt areal, hvor der skal ske en forlængelse af Duedal Huse som adgangsvej til boligområdet. 

Der er udarbejdet en samlet miljørapport for både forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, der vurderer på planernes indvirkning på Bilag IV-arter, og vandhåndtering i området. 

Offentliggjort den 1. februar 2024 på Plandata.

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links