Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Høringer og afgørelser Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 15 - Område ved Vagtelvænget, Assens og Lokalplan 1.2-22 Bolig- og Erhvervsområde ved Vagtelvænget, Assens

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 15 - Område ved Vagtelvænget, Assens og Lokalplan 1.2-22 Bolig- og Erhvervsområde ved Vagtelvænget, Assens

Assens Byråd vedtog den 28. februar 2024 Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 1.2-22 endeligt

Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 1.2-22 Bolig- og erhvervsområde ved Vagtelvænget, Assens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at skabe et attraktivt bolig- og erhvervsområde, hvor der er en mere tydelig struktur og opdeling mellem de forskellige anvendelser.

Kommuneplantillægget ændrer på afgræsningen mellem eksisterende kommuneplanrammer.

Lokalplanen deler området op i to dele. En del som er mere overordnet og rammesættende del og en mere byggeretsgivende del.

Baggrunden for inddelingen, er at området i dag er udbygget, og med denne lokalplan skabes en mulighed for en langsom transformation af området med bl.a. mulighed for flere boliger.

Du kan se kommuneplantillægget her (PDF)

Du kan se lokalplanen her (PDF)


Inden for fire uger fra offentliggørelsen kan du klage over retlige forhold til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk, og du logger på klageportalen med Nem-ID.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Planafdelingen på 64 74 75 20 eller skrive via sikker post.

Offentliggjort den 25. marts 2024 på Plandata.

Plan

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links