Skip til hoved indholdet

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Langerod 22, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har modtaget en ny ansøgning om husdyrgodkendelse til husdyrbrug på landbrugsejendommen Langerod 22, 5620 Glamsbjerg.

Der søges om udvidelse fra 7.393 mtil 15.517 m2 til søer og smågrise. Udvidelsen skal ske i nyt staldanlæg der etableres i tilknytning til det eksisterende anlæg. Assens Kommune meddelte godkendelse til projektet den 15. marts 2024, men denne afgørelse blev påklaget, og klagen gav anledning til at genoptage ansøgningen om projektet. Derfor indsendes nu en ny ansøgning til det samme projekt med ændringer i lugtberegningen jf. klagen.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist til mandag den 5. august 2024.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Team Landbrug, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.


Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links