icon-Trafik-og-veje

Trafik og veje

Tomgangsregulativ

Byrådet i Assens Kommune har vedtaget et tomgangsregulativ for at minimere unødige luft-, lugt- og støjgener

Ved tomgang forbrændes brændstoffet ikke fuldstændigt og skadelige partikler blæses ud i luften.

Ifølge regulativet må du ikke holde i tomgang i et motordrevet køretøj længere end højst nødvendigt og max. 1 minut. Der er dog undtagelser: Hvis du holder for rødt eller i kø, behøver du ikke slukke motoren. Ligesom visse erhvervskøretøjer, der har brug for motorkraften f.eks. skraldevogne og slamsugere, gerne må holde i tomgang under arbejdet.

Reglerne for tomgang gælder i hele kommunen, også uden for byerne og på både private og offentlige arealer.

Tre myter om tomgang:

  • Motoren sviner ikke så meget ved tomgang, som når bilen kører...!”
    Jo, den sviner meget mere. Ved tomgang forbrændes brændstoffet nemlig ikke fuldstændigt. Der er masser af uforbrændte skadelige restpartikler tilbage, som blæses lige ud i luften.
  • Jeg bruger meget mere benzin, når jeg slukker og starter motoren igen…!”
    Nej, bare 1 minut i tomgang svarer til ca. 300 meters almindelig kørsel.
  • ”Det slider alt for meget på motoren, når jeg slukker og starter…!”
    Overhovedet ikke, ifølge FDM hverken skader eller slider det mere på motoren, når du slukker og starter den oftere. Mange nye biler har i dag installeret Stop-start, som kan aktiveres, når bilen holder stille. Herved mindskes bilen udledning af CO2.

Du kan se Tomgangsregulativet her

Kontakt Miljø og Natur - Team Industri

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.