Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik og veje Tomgangsregulativ

Tomgangsregulativ

Byrådet i Assens Kommune har vedtaget et tomgangsregulativ for at minimere unødige luft-, lugt- og støjgener.

 

Ved tomgang forbrændes brændstoffet ikke fuldstændigt og skadelige partikler blæses ud i luften.

Ifølge regulativet må du ikke holde i tomgang i et motordrevet køretøj længere end højst nødvendigt og max. 1 minut. Der er dog undtagelser: Hvis du holder for rødt eller i kø, behøver du ikke slukke motoren. Ligesom visse erhvervskøretøjer, der har brug for motorkraften f.eks. skraldevogne og slamsugere, gerne må holde i tomgang under arbejdet.

Reglerne for tomgang gælder i hele kommunen, også uden for byerne og på både private og offentlige arealer.

Tre myter om tomgang:

 • Motoren sviner ikke så meget ved tomgang, som når bilen kører...!”
  Jo, den sviner meget mere. Ved tomgang forbrændes brændstoffet nemlig ikke fuldstændigt. Der er masser af uforbrændte skadelige restpartikler tilbage, som blæses lige ud i luften.
 • Jeg bruger meget mere benzin, når jeg slukker og starter motoren igen…!”
  Nej, bare 1 minut i tomgang svarer til ca. 300 meters almindelig kørsel.
 • ”Det slider alt for meget på motoren, når jeg slukker og starter…!”
  Overhovedet ikke, ifølge FDM hverken skader eller slider det mere på motoren, når du slukker og starter den oftere. Mange nye biler har i dag installeret Stop-start, som kan aktiveres, når bilen holder stille. Herved mindskes bilen udledning af CO2.

I medfør af bekendtgørelse nr. 844 om miljøregulering af visse aktiviteter af 23. juni 2017, § 18 fastsættes følgende bestemmelser for Assens Kommune.

§ 1, stk. 1

Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2 Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for motorkøretøjer:

 1. Der befinder sig i trafik kø.
 2. Når det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning.
 3. Der fungerer som udrykningskøretøjer med lyssignal i gang eller når hensynet til passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning.
 4. Der foretager komprimering af affald.
 5. Når tomgang er påkrævet ved reparation og justering af motoren.
 6. Der skaber trykluft eller i lignende specielle tilfælde.

§ 2

Motorkøretøjer defineres som fastlagt i den til enhver tid gældende Færdselslovs definering

§ 3

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 kan straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 4

Tomgangskørsel på industri- og landbrugsvirksomheder reguleres gennem Miljøbeskyttelsesloven og Forvaltningslovens regler for håndhævelse.

§ 5

Regulativet træder i kraft den 1. november 2017.

Vedtaget af Assens Byråd den 25.10.2017

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links