Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og veje Kørselsordninger Handicapkørsel

Handicapkørsel

Borgere, der er svært bevægelseshæmmede, som benytter ganghjælpemidler og ikke er i stand til at benytte offentlig transport, kan tilbydes at køre kollektivt. Tilsvarende kan blinde og stærkt svagsynede tilbydes kollektiv transport.

Ordningen dækker kørsel på Fyn, Langeland, Ærø samt Sydlige Jylland (Region Syddanmark). Rejser til Sjælland, Midtjylland og Nordjylland involverer som hovedregel altid tog.

Kørsel foregår med personvogn, tog eller kørestolstransport, hvis det er nødvendigt, og man bliver hentet på sin adresse.

Handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål som besøg, indkøb, kulturelle formål og lignende.

Hvem kan få kørsel?

Svært bevægelseshæmmede borgere, som:

  • har fået bevilget kørestol, rollator eller andre ganghjælpemidler af kommunen eller er berettiget til det
  • er fyldt 18 år
  • og som har varigt svære lidelser i bevægeapparatet

Blinde eller synshandicappede med en synsstyrke på 10 % eller mindre (eller komplikationer, der gør, at man ser mindre end 10 %)

Midlertidige lidelser af under 1 års varighed og andre lidelser som for eksempel hjerte-/lungelidelser eller psykisk handicap giver ikke adgang til ordningen.

Kommunen afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

FynBus varetager alt andet i forbindelse med kørselsordningen, da denne er en del af det kollektive trafiksystem på Fyn. Der kan forekomme flere kunder i samme vogn, og omvejskørsel. Læs mere på FynBus' hjemmeside.

Omfang og pris

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Ved kørsel betaler borgeren en pris til chaufføren, afhængigt af turens længde. Der er begrænsninger i, på hvilke tider af døgnet ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside

Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel uden for Fyn, Langeland, Ærø samt Sydlige Jylland (Region Syddanmark) arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med bil til og fra stationerne. Betaling for ture med taxa/liftbus uden for Fyn udlægges i første omgang af brugeren. Ved henvendelse til Fynbus med fremvisning af printkvittering og gyldig kørselskupon refunderes turen efter gældende regler.

Klagemulighed

Reglerne hører ikke under den sociale lovgivning, men under Lov om trafikselskaber og afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ansøgning om handicapkørsel

Kræver:

  • Der skal søges digitalt, og der kræves MitId.
  • Ansøgningsskemaet kan også fås ved telefonisk henvendelse på tlf.: 64 74 71 52 (Telefontid: kl. 8 - 9)

Sådan ansøger du om individuel handicapkørsel

Det får du brug for til din ansøgning:

  1. Blinde og stærkt svagsynede skal vedhæfte kopi af medlems-, ledsager- eller rejsekort fra Dansk Blindesamfund


Pårørende eller anden stedfortræder har mulighed for at udfylde den digitale ansøgning på vegne af ansøger. 

Hvis der er særlige forhold der gør, at du ikke kan benytte vores digitale selvbetjeningsløsning, kan du printe ansøgningsskemaet eller kontakte Myndighed Sundhed.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links