Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik og veje Hydranter i rabatareal på offentlige veje

Hydranter i rabatareal på offentlige veje

Assens Kommune har konstateret, at der flere steder i kommunen er placeret hydranter i rabatten på offentlige veje.

Det kræver tilladelse fra vejmyndigheden at anbringe f.eks. hydranter på vejarealet. Assens Kommune kan acceptere, at de eksisterende hydranter i vejareal kan blive stående på betingelse af

 •  at der søges tilladelse hos vejogtrafik@assens.dk
 • at hydranten placeres i højde med eller lidt under terræn
 • at hydranten tegnes ind på en kortskitse, som sendes til vejogtrafik@assens.dk
 • at man ved udskiftning af hydranten flytter den ind på egen matrikel
 • at man, når hydranten ikke længere skal bruges, fjerner den og retablerer rabatten
 • at hydranten indberettes til LER
 • at ansvaret for hydranten udelukkende påhviler ejer
 • at ejer straks sørger for reparation ved beskadigelse
 • at alle udgifter i forbindelse med f.eks. at anbringe hydranten i højde med eller under terræn udelukkende påhviler ejer

Nye hydranter må ikke etableres på offentligt vejareal men udelukkende på egen matrikel. Hvis hydranten ønskes placeret et sted hvor der er en vejbyggelinje, skal der søges om dispensation fra vejbyggelinjen inden etablering.

Hvis du er i tvivl om der er en vejbyggelinje, kan du kontakte vejogtrafik@assens.dk for oplysning og dette.

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links