Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Trafik og veje Beplantning mod veje, stier og pladser

Beplantning mod veje, stier og pladser

Som grundejer har du pligt til at klippe og beskære træer, buske og hække langs din grund, således at,

 • bilister, cyklister og fodgængere kan færdes frit på veje, fortove og stier
 • vejskilte, vejbelysning og lysregulering mv. ikke skjules af beplantningen
 • udkørsler får de nødvendige oversigter.

Beskær til skel

Beskæring skal du foretage til skel, så beplantning holdes inden for det private areal. Hvis beplantningen har bredt sig ud over fortov, vej eller sti, skal du beskære/klippe i en højde af indtil 2,75 m over fortov og cykelsti. Over kørebanen skal der være en fri højde på 4,20 m.

På skitsen kan du se, hvordan du skal beskære din beplantning.

 

Hold dit fortov rent

Som grundejer har du også pligt til at holde fortovet ud for din grund rent for bl.a. ukrudt, nedfaldet løv og affald.

Hvad kan Trafik gøre?

Som vejmyndighed kan vi gribe ind, hvis:

 • Der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på fortov eller
  vej.
 • Grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring.
 • Der kommer en klage om manglende beskæring med heraf følgende
  gener.

Hvis du som grundejer ikke efterkommer pligten til at klippe hæk, beskære buske og træer med mere, så har kommunen som vejmyndighed lov til at udføre arbejdet for din regning i henhold til Vejlovens § 69.

Se også 

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Trafik

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links