Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Kvalitetsstandarder for voksenområdet

Kvalitetsstandarder for voksenområdet

Assens Kommune har en række kvalitetsstandarder, der beskriver det serviceniveau, som byrådet har fastlagt.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en enkel og klar information om hvilket serviceniveau, du som borger kan forvente inden for et givent fagområde.

Kvalitetsstandarderne i alfabetisk rækkefølge:

Aktivitets- og dagtilbud på ældreområdet jf. serviceloven § 79

Aktivitets- og samværstilbud efter Serviceloven § 104

Beskyttet beskæftigelse efter Serviceloven § 103

BPA - Borgerstyret personlig assistance efter lov om Social Service § 96

Forebyggende hjemmebesøg efter lov om Social Service § 79

Forebyggende hjælp og støtte jf. Serviceloven §§ 82 a og 82 b

Genoptræning (voksne) jf. Serviceloven § 86, stk. 1

Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere jf. serviceloven § 95

Kørselsordning til borgere med en demensdiagnose

Ledsageordning efter Lov om Social Service § 79

Madservice  

Omsorgstandplejen efter Sundhedsloven § 131

Ophold på krisekvindecenter

Personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring (voksenområdet) jf. serviceloven § 83

Plejeboliger

Rehabilitering (voksenområdet) jf. Serviceloven § 83a

Social behandling af stofmisbrug, jf. Serviceloven § 101

Socialpædagogisk støtte jf. serviceloven § 85

Specialtandplejen efter Sundhedsloven § 133

Vedligeholdelsestræning (voksne) jf. Serviceloven § 86, stk. 2

Ældre og handicapboliger

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links