Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Personlige forhold Refusion af kørsel til læge og speciallæge

Refusion af kørsel til læge og speciallæge

Du har mulighed for, at søge om befordringsgodtgørelse når du har været til læge eller nærmeste speciallæge

 • Din udgiften til og fra behandlingsstedet skal overstige 45 kr. (2023) i alt.

 • Du skal være omfattet af sygesikringsgruppe 1.

 • Du skal modtage behandling for Regionens regning.

 • Du skal være henvist til speciallæge af alment praktiserende læge eller

 • speciallæge hvor der ikke kræves en henvisning.

 • Der kan ydes tilskud til ledsager - hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand.

 • Der ydes kun tilskud til nærmeste speciallæge.

Du får refunderet din udgift for kørsel til læge og speciallæge, som svare til Fynbus takster med et kvikkort.

Du skal være opmærksom på:

 • Du får kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge.

 • For at være berettiget til, at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter § 4 og 5 i sundhedsloven kræver det, at du aflevere en bekræftelse fra speciallægen på, at du har været i klinikken.

 • På din bekræftelse fra lægen eller speciallæge skal dit navn, cpr nummer, samt dato, stempel og underskrift fra klinikken fremgå af bekræftelsen og

 • Der kan ydes tilskud til ledsager, hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand, vær opmærksom på at det også skal fremgå af bekræftelsen.

 • Din udgiften til og fra behandlingsstedet skal overstige 108 kr. (2023) og

 • Afstanden mellem din bopæl og speciallægens konsultation skal overstige 50 km.

 • Du skal være omfattet af sygesikringsgruppe 1.

 • Du skal modtage behandling for Regionens regning.

 • Du skal være henvist til speciallæge af alment praktiserende læge eller

 • speciallæge hvor der ikke kræves en henvisning.
 • Der kan ydes tilskud til ledsager - hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand.

 • Der ydes kun tilskud til nærmeste speciallæge.

Du kan få refunderet din udgift, som svare til Fynbus takster med et rejsekort.

 • Du får kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge.

 • For at være berettiget til, at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter § 4 og 5 i sundhedsloven kræver det, at du aflevere en bekræftelse fra speciallægen på, at du har været i klinikken.

 • På din bekræftelse fra lægen eller speciallæge skal dit navn, cpr nummer, samt dato, stempel og underskrift fra klinikken fremgå af bekræftelsen og

 • Der kan ydes tilskud til ledsager, hvis du opfylder betingelserne for befordringsgodtgørelse, og ledsagelse er nødvendig på grund af din alder eller helbredstilstand, vær opmærksom på at det også skal fremgå af bekræftelsen.

Du kan ikke som gruppe 2 sikrede, få befordringsgodtgørelse.

For at få befordringsgodtgørelse skal du være omfattet af sygesikringsgruppe 1.

For at være berettiget til at få udbetalt befordringsgodtgørelse, kræver det, at du afleverer en bekræftelse på, at du har været i klinikken.

Dit navn, cpr nummer, samt dato, stempel og underskrift fra klinikken skal fremgå af  bekræftelsen.

Du skal være opmærksom på, at du kun får befordringsgodtgørelse til den nærmeste beliggende alment praktiserende læge og speciallæge der har konsultation nærmest ved patientens opholdssted.

Du får befordringsgodtgørelse udbetalt efter billigste og forsvarlige befordringsmiddel.

Du kan aflevere eller sende din bekræftelse til:

Assens Kommune
Rådhus Allè 5
5610 Assens

Borgerservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links