Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Personlige forhold Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni

Hvis du får dansk indfødsret (statsborgerskab), sker dette ved lov, og du skal i den forbindelse deltage i en grundlovsceremoni.

Assens Kommune afholder flere grundlovsceremonier i løbet af året. De annonceres i lokalpressen og som nyhed på kommunens hjemmeside.  

Inden ceremonien:

For deltagelse i en ceremoni forudsættes det, at du opfylder betingelserne herfor, herunder at du til brug for deltagelse i ceremonien rettidig har indsendt en tro og loverklæring om eventuelle strafbare forhold og om bopæl her i landet til ministeriet. Dette skal gøres SENEST 10 dage før afholdelsen.

Selve ceremonien:

Ved ceremonien skal du underskrive en erklæring, hvor der står:

”Jeg lover hermed at ville overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov, og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.”

Din nærmeste familie er velkommen til at deltage.

Legitimation og blanket:

Du skal også medbringe gyldig legitimation med foto til brug som dokumentation inden ceremonien.

Som gyldig legitimation anses:

  1. opholdskort, fremmepas, konventionspas eller kørekort udstedet af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS- medlemsland eller i Schweitz
  3. pas, om er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

En ansøger, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter ovenstående, skal ansøge Udlændige- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.

Spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål, så send os en sikker mail via nedenstående link.

Grundlovsceremoni

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links