Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Personlige forhold Digital fuldmagt

Digital fuldmagt

Med en Digital Fuldmagt kan du give eller anmode om adgang til en andens persons selvbetjeninger.

Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk. 

Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via denne løsning, så undersøg altid nærmere, hvordan den myndighed eller området, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

Hvis du ikke selv har MitID, eller du har svært det digitale, kan din pårørende anmode dig om fuldmagt. For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have MitID. 
Oprettelse af fuldmagt 

I løsningen Digital Fuldmagt findes der to muligheder for at oprette fuldmagt:

 1. Hvis du ikke selv har MitID eller har svært ved det digitale og derfor ønsker, kan den kommende fuldmagtshaver logge på og anmode dig om fuldmagt. Læs mere om at anmode om fuldmagt under ”Hvis du skal hjælpe en anden”.
 2. Du kan afgive fuldmagt til en anden person, som skal hjælpe dig. Dette kræver, at du selv har MitID. Læs mere om at afgive fuldmagt under ”Hvis en anden skal hjælpe dig”.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

For at bruge Digital Fuldmagt skal du være:

 • Fyldt 15 år
 • Ved din fornufts fulde brug

Det er ikke muligt at bruge løsningen i tilfælde, hvor du:

 • Ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå og overskue konsekvenserne af at oprette en fuldmagt.
 • Ikke kan underskrive med enten MitID eller fysisk signatur.

I disse tilfælde er det nødvendigt, at du undersøger, hvordan den/de relevante myndigheder håndterer fuldmagter i sådanne situationer.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

I Digital Fuldmagt kan du oprette fuldmagter til en række offentlige digitale selvbetjeninger. Det betyder, at den person, du giver fuldmagt til, kan agere eller se informationer på dine vegne med sit eget MitID i en bestemt digital selvbetjening. Du skal dog være opmærksom på, at fuldmagten ikke nødvendigvis dækker, at du må kontakte myndigheden telefonisk. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan være behov for at afgive supplerende fuldmagter for fx at få fuldmagt til den personlige kontakt til en myndighed.

De fleste digitale selvbetjeninger er landsdækkende, men nogle få gælder kun i specifikke regioner eller kommuner. Du ser som udgangspunkt kun selvbetjeningsløsninger, der gælder for fuldmagtsgiverens bopæl. Hvis du alligevel har brug for at finde en selvbetjeningsløsning, der ikke gælder for fuldmagtsgiverens bopæl, kan du klikke på ”Fjern filter”, som ses i det trin i Digital Fuldmagt, hvor du skal vælge, hvilke selvbetjeninger du vil anmode om eller give fuldmagt til. Så fjernes filtret, og du kommer til at se alle 
selvbetjeningsløsninger.

Du kan læse mere om, hvad de enkelte fuldmagter dækker over, når du logger på Digital Fuldmagt. For yderligere afklaring af fuldmagtens afgrænsning er det nødvendigt, at du kontakter den myndighed, du skal bruge en fuldmagt til.

Du kan her se, hvad du kan give fuldmagt til via Digital Fuldmagt:

Bolig og flytning
 • Oprette og afmelde adressebeskyttelse (borger.dk)
 • Give oplysninger og søge om boligstøtte (boligstoette.dk)
 • Besvare breve vedrørende flytning af dine børn (borger.dk)
 • Ansøge om bygge- og miljøtilladelser (bygogmiljoe.dk)
 • Melde flytning til udlandet (borger.dk)
 • Melde flytning i Danmark (borger.dk)
 • Be- eller afkræfte indflytning på din adresse (borger.dk)
 • Bestille bopælsattest (borger.dk)
 • Få oplyst antal personer registreret på din adresse (borger.dk)
Internet og sikkerhed
 • Indsætte og ophæve markering af kreditvarsel i CPR (kreditadvarsel.cpr.dk)
Samfund og rettigheder
 • Oprette og afmelde adressebeskyttelse (borger.dk)
 • Bestille Personattest, Fødsels- og dåbsattest, og Vielsesattest (registerindsigt.cpr.dk)
 • Ansøge om forældremyndighed, bopæl og samvær (familieretshuset.dk)
 • Ansøge om forældremyndighed, bopæl og samvær samt sende partsindlæg (familieretshuset.dk)
 • Ansøge om familieydelser og give oplysninger til Udbetaling Danmark (borger.dk)
 • Oprette ansøgning og henvendelser i forhold til Forsvarets Dag (borger.dk)
 • Indsætte og ophæve markering af kreditvarsel i CPR (kreditadvarsel.cpr.dk)
 • Bestille bopælsattest (borger.dk)
 • Anvende Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler (mab.mst.dk)
 • Begære registerindsigt i oplysninger i CPR (registerindsigt.cpr.dk)
 • Begære registerindsigt i Personregistret (attestbestilling.cpr.dk)
 • Skrotte din bil (digitalskrotning.dk)
Sundhed og sygdom
 • Registrere og se vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Se vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister (fmk-online.dk)
 • Se, hvem der har haft adgang til dine sundhedsdata i Min Log (fmk-online.dk)
 • Se medicinoplysninger, anmode om receptfornyelser og privatmarkere ordinationer i Fælles Medicinkort, dvs. handlefuldmagt (fmk-online.dk)
 • Se medicinoplysninger og recepter i Fælles Medicinkort, dvs. læsefuldmagt (fmk-online.dk)
 • Foretage skift af læge og sygesikringsgruppe (borger.dk)
 • Bestille Sundhedskort, samtykke til journaloverdragelse, se sager, skifte læge og sygesikringsgruppe (borger.dk)
 • Se og handle i forhold til aftaler på MineAftaler i Region Nordjylland (booking.rn.dk)
 • Se og handle i forhold til aftaler på MineAftaler i Region Midtjylland (booking.rm.dk)
 • Anvende Mit Sygefravær (mitsygefravaer.dk)
 • Anvende kommunens social- og sundhedsportal. Mulighederne varierer fra kommune til kommune (borgerportalen hos kommunen)
 • Se aftaler i Sundhedsjournalens Aftaler (sundhed.dk)
 • Se billedbeskrivelser fra offentlige sygehuse (sundhed.dk)
 • Læse journal fra de offentlige sygehuse (sundhed.dk)
 • Se laboratoriesvar (sundhed.dk)
 • Se hvem der har haft adgang til dine sundhedsdata i Min Log (sundhed.dk)
 • Se og redigere oplysninger i dit Stamkort (sundhed.dk)
Økonomi, SU og pension
 • Se og redigere oplysninger angående ATP samt kommunikere med ATP, også pr. telefon (borger.dk/atp)
 • Se og redigere oplysninger om folke- eller førtidspension i Din Pension (via borger.dk)
 • Ringe til Din Pension, Udbetaling Danmark
 • Søge, ændre og afmelde SU og særlig SU-støtte samt se, men ikke redigere personlige oplysninger om bl.a. lån (min.su.dk)
 • Søge, ændre og afmelde SU-lån, men ikke SU eller særlig SU-støtte (min.su.dk)
 • Godkende berettigelse til køb af Ungdomskort (ungdomskort.dk)
 • Se og søge om ydelser samt kommunikere med Kommunernes Ydelsessystem (borger.dk)
Øvrige
 • Underskrive sundhedsrådgivningsaftaler digitalt og se oplysninger om fx forbrug af antibiotika og vacciner på dine besætninger i VetStat for besætningsejere
 • Registrere og underskrive sundhedsrådgivningsaftaler digitalt og indberette medicinforbrug samt se oplysninger om forbrug af antibiotika og vacciner på de besætninger, du har indgået aftaler om sundhedsrådgivning for i VetStat for dyrlæger

Der kommer løbende flere selvbetjeninger til.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Hvis du er værge, kan du i tilfælde, hvor du har et fuldt dækkende værgemål - altså et værgemål, der dækker både personlige og økonomiske forhold - for en person oprette en fuldmagt i Digital Fuldmagt. På den måde kan du med dit eget MitID handle på vegne af personen i offentlige selvbetjeningsløsninger. 

For at oprette en fuldmagt på vegne af et fuldt dækkende værgemål, skal du logge på Digital Fuldmagt med dit eget MitID og anmode om fuldmagt. Når du har valgt hvem, hvilke fuldmagter og hvor længe den skal være gyldig, skal du ved sidste trin krydse af, at anmodningen skal sendes som fysisk post. Når personen, som du er værge for, modtager anmodningsbrevet på sin danske folkeregisteradresse, skal du selv underskrive det på vegne af den værgede og returnere den nødvendige dokumentation for oprettelse til borgerservice i kommunen via Digital Post eller brevpost. 

For oprettelse på baggrund af et fuldt dækkende værgemål skal du returnere
 • En kopi af alle sider af det underskrevne anmodningsbrev
 • En kopi af den fuldt dækkende værgebeskikkelse

I tilfælde hvor du har delvist værgemål, er det nødvendigt, at du henvender dig til den pågældende myndighed, hvor du som værge har brug for fuldmagt. Du kan ikke anmode om fuldmagt i Digital Fuldmagt, hvis du har et delvist værgemål.

Hvis du har fået en fuldmagt som værge, er det dit ansvar at tilbagekalde den, hvis værgemålet fx ændres eller ophører. Du sletter fuldmagten ved at logge på fuldmagtsløsningen med dit eget MitID og under ”Mine fuldmagter” kan du slette fuldmagten.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Når du opretter en fuldmagt i Digital Fuldmagt, skal du vælge, hvor lang tid den skal være gyldig. Fuldmagten udløber automatisk, når udløbsdatoen passeres. Fuldmagten udløber også automatisk, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden.

Du kan altid oprette en ny fuldmagt, hvis den anden er udløbet.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen

Borgerservice

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

Åbningstid

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links