Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Økonomi og ydelser Pension Førtidspension; tilkendelse og mulighed for løntilskud

Førtidspension; tilkendelse og mulighed for løntilskud

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du slet ikke kan komme til at arbejde – hverken i et ordinært job med støtte, eller i et særligt tilrettelagt fleksjob – kan kommunen tilkende dig førtidspension.

Førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Læs mere om førtidspension på:

Kontakt Udbetaling Danmark:

Skrevet af Udbetaling Danmark

Løntilskud for førtidspensionister

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er den kommune, hvor du bor, der skal godkende jobbet.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis dit fysiske eller psykiske tilstand betyder, at du har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til at dække de ekstra udgifter.

Tilskudsordningen kaldes for en mentorordning og dækker også for uddannelse af den medarbejder, der skal stå for din oplæring.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Team Pensionstilkendelse

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Åbningstider

Når din sag har været forelagt Rehabiliteringsteam, og der indstilles til førtidspension, overgår sagen til Team Pensionstilkendelse. Før selve pensionssagen kan påbegyndes, skal det dog sikres, at dokumentationen er helt på plads.

Se mere i filmen; Sagsbehandling ved indstilling til førtidspension

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links