Skip til hoved indholdet

Vandløbsrestaurering

Vandløbet

De fleste af de kommunale vandløb i Assens Kommune er målsatte med hensyn til, hvilke biologiske forhold de skal leve op til. Der er en del vandløb i kommunen, der ikke lever op til deres målsætning og derfor udfører Assens Kommune jævnligt restaureringsprojekter i samarbejde med lodsejere langs disse vandløb. Mange af projekterne er finansieret af Staten og EU i forbindelse med vandplanerne.

Dyrelivet

Vandløbenes naturlige dyreliv er forsvundet efter mange års hårdhændet vedligeholdelse af vandløbene. Sten, grus og andre fysiske strukturer er fjernet for at få en uhindret vandafledning, og det har gjort, at en stor del af dyrenes skjul er forsvundet.

Vandrende fisk, blandt andet ørreden, er hindret i at vandre op til gydepladserne i de mindre vandløb. Det skyldes en del større og mindre spærringer i vandløbene, som broer, rester af gamle engvandingsanlæg og andre bygværker.

For at sikre at vandløbene kan leve op til deres målsætning, skal der udføres en række fysiske tiltag i form af forskellige restaureringer af vandløbene. Projekterne udføres i samarbejde med lodsejere, relevante organisationer og med kontakt til andre relevante myndigheder, fx Slots- og Kulturstyrelsen og museer. Alle projekter gennemføres i henhold til bestemmelser i vandløbsloven.

Restaureringsmetoder:

  • etablering af gydebanker
  • placering af skjulesten
  • etablering af stryg forbi større spærringer som fx mølleopstemninger
  • fjernelse af spærringer fx ved engvandingsanlæg og broer
  • genslyngning af vandløb hvor vandløbene er udrettede
  • plantning af træer som sikre skjul
  • etablering af sandfang som hindre sand i at aflejres på stenbund

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links