Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Vandløb Værd at vide om bræmmer efter gældende lovgivning

Værd at vide om bræmmer efter gældende lovgivning

Bræmme efter gældende lovgivning

I henhold til vandløbsloven skal der langs alle naturlige og højt målsatte vandløb være en bræmme. Der skal også være en bræmme rundt om isolerede søer på over 100 m2. Det er kommunen, der er myndighed på vandløbsloven. Det er dog Landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med bræmmerne. Bræmmen måles fra vandløbets øverste kant.

Hvorfor bræmmerne?

Bræmmerne beskytter vandløbet mod, at sand og jord skylles ud fra markerne. Plantevæksten på bræmmen kan være med til at bortskygge noget af grøden i vandløbet. Bræmmerne er på den måde et bidrag til at sikre afledning af vand og til at mindske udgifterne til vandløbsvedligeholdelsen. Samtidig er bræmmerne en stor gevinst for naturen.

Må man dyrke bræmmen?

Bræmmen må ikke dyrkes eller jordbehandles, ligesom der ikke må foretages terrænændringer. Der må ikke plantes eller fældes træer uden kommunens tilladelse.

Græsning og høslet er tilladt på bræmmen. Hvis der går dyr på arealerne ved vandløbet, skal der som hovedregel opsættes et hegn mindst 1 meter fra vandløbet, så dyrene ikke træder brinkerne ned.

EU-krav om 3 meter bræmmer

Det er jf. EUs krav om God Landbrugs- og Miljømæssig Stand (GLM) i landbrugsreformen (CAP) krav om 3 meter bræmmer langs de vandløb, som jf. vandløbsloven skal have 2 meter bræmmer. Kravet er implementeret med bekendtgørelse om konditonalitet, som Landbrugsstyrelsen er myndighed for.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om bræmmer i Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer.

Se også ...

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links