Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Vandløb Regulering af vandløb

Regulering af vandløb

I forbindelse med perioder med meget store regnmængder, kan der opstå problemer med oversvømmelser på marker. Man skal dog være opmærksom på, at selv velfungerende vandløb ikke altid kan evne at bortlede vandet med det samme ved unormalt store nedbørsmængder. Der kan også opstå problemer ved tø- og skybrud.

Står der vand på marken, så undersøg først om alle dræn virker, eller om det har regnet så meget, at det kan forventes, at vandløbet ikke med det samme kan aflede alt vandet. Ligger problemet hos din nabo, så kontakt da ham/hende for en løsning af problemet.

Kommunen har sjældent oplysninger om, hvor de private drænledninger ligger.

Nogle steder - især i moseområder - har markerne sat sig, blandt andet på grund af dræning. Det vil sige, at markens overflade synker, nogle steder med mere end 1 cm om året, på grund at omsætningen af det organiske stof i jorden. Vandløbet og vandspejlet vil dog fortsat ligge i samme niveau. Dette medfører naturligt en dårligere afvanding af markerne omkring vandløbet.

Regulering af vandløb

Kommunen skal som vandløbsmyndighed godkende omlægning af eksisterende vandløb samt anlæg af nye vandløb. Dette gælder bl.a.:

  • udskiftning af rør til andre dimensioner og anden dybde end de eksisterende
  • uddybning af vandløb til en anden dybde end den eksisterende
  • omlægning af rørlagte vandløb til en anden dybde end den eksisterende
  • frilæggelse af rørlagte vandløb
  • samt ændringer i vandløbs forløb frilagte såvel som rørlagte.

Dette sker for at sikre, at kommunen kan få mulighed for at vurdere, om de ønskede foranstaltninger kan have indflydelse på afledningen af vandet fra andre ejendomme. Samtidig sker det for at sikre, at de ønskede foranstaltninger ikke kan få en negativ indflydelse på beskyttet natur.

Broer, overkørsler eller lignende, opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres uden kommunens foregående godkendelse.

Hvordan søger man?

Du kan sende en detaljeret ansøgning til: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, att. Miljø og Natur. Husk at vedlægge et kort, hvor det ansøgte projekt er indtegnet. Indsend så fyldestgørende en ansøgning som muligt. Vurder om eks. rørdimensioner, placering af brønde, dybde under terræn og eks. brinkens hældning skal oplyses.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links