Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Kæmpe-Bjørneklo har i en årrække været i voldsom vækst, fordi frøene er spiredygtige i mange år. En kontinuerlig bekæmpelse er nødvendig, og det vigtigste er at forhindre planterne i at brede sig til nye områder. Det sker, når planterne sætter frø, og frøene bliver spredt med vinden eller med vandet. Derfor skal man starte med at bekæmpe de planter, der står på steder, som de kan sprede sig fra.

En vedvarende bekæmpelse er nødvendig, og vi skal sammen have fokus på at bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørnekloen sker på tværs af kommune- og matrikelgrænser. Det er den enkelte lodsejers pligt, at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på egne arealer.

Assens Kommune har vedtaget en indsatsplan for, hvordan vi i fællesskab bekæmper Kæmpe-Bjørneklo.


Kæmpe-bjørneklo.

Ejere af arealer, hvor der findes Kæmpe-Bjørneklo, har pligt til at bekæmpe den. Bekæmpelsen skal være effektiv og i overensstemmelse med følgende tidsfrister og retningslinjer for bekæmpelse:

Se her hvornår du skal bekæmpe

  1. bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af april
  2. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. juni
  3. bekæmpelse skal være foretaget inden 15. august

Vækstsæsonens begyndelse varierer naturligt fra år til år, men inden udgangen af april kan man de fleste år regne med, at planterne er begyndt at vokse og skal bekæmpes første gang.

Efter hver bekæmpelse bør bekæmpede forekomster tilses hver 3.-4. uge for at tage stilling til det rigtige tidspunkt for næste bekæmpelse.

Det kan være nødvendigt at tilse bekæmpede forekomster af planten også efter august, da bekæmpede planter også sent på sommeren kan danne blomsterstande, der skal fjernes inden frøsætning.

Bekæmp effektivt

  • Bekæmpelsen skal desuden udføres på en sådan måde, at den enkelte plante ikke på noget tidspunkt i vækstsæsonen får mulighed for at afsætte spiringsdygtige frø på arealet

  • Bekæmpelsen af Kæmpe-Bjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør


Du har pligt til at bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo på dine egne arealer! Har du eller din nabo Kæmpe-Bjørneklo på jeres jord er det vigtigt, at I koordinerer indsatsen. En effektiv bekæmpelse kan kun gennemføres ved fælles indsats.

Kommunen bekæmper Kæmpe-Bjørneklo på de kommunale arealer, og foretager delvis bekæmpelse af arten i en 2-meter bræmme langs de offentligt vedligeholdte vandløb. Det er dog fortsat ejeren som har ansvaret for at bekæmpelsen er tilstrækkelig.

Saft fra kæmpebjørneklo kan skade hud og øjne. Hvis du får saft på huden, skal du dække huden til og vaske den med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Derefter må huden ikke få dagslys i 48 timer. Får du saft i øjnene, skal du skylle dem, beskytte dem med solbriller og søge læge.

Ser du forekomst af Kæmpe-Bjørneklo, kan du anmelde det via Assens Borgertip App.

Hent Assens Borgertip i

Sådan kan du kende Kæmpe-Bjørneklo

Kæmpe-Bjørneklo er med sine 2-5 meter høje stængler den største skærmplante i vores natur. Planten er let at kende på sine store og udbredte skærme og store fligede grundblade (op til 1,5 meter lange). Stængelen er hul med spredte stive hår og røde pletter.

Kun strandkvan når næsten samme højde som Kæmpe-Bjørneklo, men har mindre skærme og blade. Kæmpe-Bjørneklo trives overalt på fugtig og næringsrig jord, mens strandkvan typisk findes på strandvolde og strandenge langs kysten. Strandkvan danner heller ikke så massive bestande.

Folder om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo (PDF)

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links