Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job og ledighed Udlænding i Danmark Danskuddannelse til voksne udlændinge

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Med tilbud om danskuddannelse får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.

Som udlænding, der er fyldt 18 år og bosiddende i Assens Kommune, har du mulighed for at modtage danskundervisning mod betaling af deltagergebyr.

Som modtager af en ydelse i jobcentret, kan der være mulighed for at modtage gratis danskundervisning. Kontakt venligst din sagsbehandler i jobcentret herom.
Hvis du er modtager af integrationsydelse, kan du få en danskbonus oven i din integrationsydelse i op til 6 måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvem har ret til Danskuddannelse?

Ret til danskundervisning gælder for alle nyankomne udlændinge bosiddende i Assens Kommune, der:

 • er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller fast lovligt ophold i Danmark og er folkeregisteret i kommunen eller
 • har fast lovligt ophold i medfør af EU-regler om ophævelse af indrejse- og opholds begrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i Assens Kommune.

Tilbuddet gælder også EU-grænsependlere, der arbejder i Danmark, eller har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Grønlændere, færinger og hjemvendte udlandsdanskere har mulighed for at deltage i samme tilbud som udlændinge ovenfor.

Flygtninge og familiesammenførte vil, som led i et integrationsprogram, få tilbud om Danskuddannelse allerede fra start.

Hvordan får man et tilbud om danskuddannelse?

Ønsker du tilbud om danskundervisning, skal du henvende dig til Jobcenter Assens, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.
Din ret til danskuddannelse vil derefter blive vurderet.

Har du ret til danskuddannelse, vil du blive henvist til sprogcenter, hvor du vil kunne begynde på undervisning senest 14 dage efter henvisningen.

Depositum, brugerbetaling og klippekort

For at gå på en danskuddannelse skal internationale medarbejdere, medfølgende ægtefæller/partnere samt internationale studerende før opstart betale:

 • Et depositum på kr. 2.000,00 - tilbagebetales efter endt modul eller uddannelse

Du har et bestemt antal klip på et klippekort til din danskuddannelse, som skal anvendes inden for en bestemt tidsramme.
Derfor er det vigtigt, at du giver besked, hvis du ønsker, at udsætte opstarten af danskuddannelsen.

Brug for hjælp?

Har du brug for flere informationer, er du velkommen til at kontakte os.
Al kontakt skal ske via sikker E-mail (du finder en genvej herunder) eller personlig henvendelse til jobbutikken i Jobcenter Assens, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Læs endvidere særligt om danskbonus herunder.

Hvis du er selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelsesmodtager, kan du efter ansøgning få ret til en danskbonus i op til 6 måneder.

Danskbonus beregnes fra ansøgningstidspunkt, men udbetales hver måned sammen med selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelsen.

Retten til danskbonus udløber 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Du kan ansøge om danskbonus, hvis du har bestået prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller højere prøve.

Hvis du tidligere har opnået ret til dansktillæg eller danskbonus, kan du ikke modtage danskbonus igen.

Ordningen med danskbonus til personer, der ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, ophørte pr. 9. juni 2021.

Skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet

Ansøgning om danskbonus

Det får du brug for til din ansøgning:

 1. Dokumentation for bestået prøver/uddannelser (eksamensbevis/prøvebevis)

Sådan gør du:

 1. Log på og klik på ”Send ansøgning”
 2. Klik på ”Søg om danskbonus”
 3. Læs infosiden om dokumentation og ansøgningsforløbet
 4. Klik på ”Start ny ansøgning”
 5. Udfyld og kontrollér de nødvendige oplysninger samt vedhæft påkrævet dokumentation
 6. Godkend din ansøgning, hvorved den indsendes til kommunen

Integration, Job og Udvikling

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbent for personlig betjening

Integration Job og Udvikling består af Team Aktivitetsparate, Team Integration og Team Virksomhedskonsulenter

Vi modtager borgere omfattet af Integrations loven, der skal have tilbudt et integrations program. Dette omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt familiesammenførte (ikke EU borgere) til en herboende dansk eller udenlandsk statsborger. Integration varetager opgaverne vedr. modtagelse, boligplacering, danskuddannelse, praktik, løntilskud, IGU, mentor samt familiekonsulent for ovenstående målgruppe. Derudover varetages opgaven omkring repatriering for alle borgere i Assens Kommune.

Vi varetager desuden opgaverne Virksomhedsrettet indsats, Revalidering, Efterværn samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Integration, Job og Udvikling: Brian Korsgaard

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links