Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job og ledighed Ledig Værd at vide om fravær

Værd at vide om fravær

Vi kan alle blive syge. Vi skal nogle gange til genoptræning, speciallæge eller på sygehuset. Denne side fortæller, hvordan du skal forholde dig ved fravær, når du er tilknyttet en aktiv indsats.

Værd at vide om fravær - når du er tilknyttet en aktiv indsats jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Du har ret til at melde fravær:

  • Når du selv bliver akut syg.
  • Ved barnets 1. sygedag- spørg din sagsbehandler, da ikke alle har den ret. Det forventes du bruger barnets 1. sygedag til at finde andre pasningsmuligheder, hvis barnet er sygt mere end én dag.
  • Hvis du får en akut tid ved egen læge, tandlæge og lignende.
  • Hvis du har en planlagt undersøgelse eller behandling hos speciallæge eller sygehus.
  • Ved planlagt genoptræning.

Ved planlagt fravær, skal vi have dokumentation for fraværet.
I nogle tilfælde skal der også dokumenteres akut fravær.

Har du andet fravær end ovennævnte, skal det aftales med din sagsbehandler.
Du skal også give besked til tilbudsstedet.

Udebliver du får det konsekvenser for din udbetaling.

Husk Jobnet – hvis du er forpligtiget til at sygemelde dig der også.

Hvem kontakter du?

Ved akut opstået sygdom:
Du kontakter tilbudsstedet inden kl. 08.30 den første dag og efterfølgende fraværsdage, da fraværsregistrering er vigtigt i dit sagsforløb på Jobcentret og i tilbudsstedets planlægning. Du kan skrive via vores 

Ved aflysning på aftaledagen kan du ringe i vores telefontid, skrive til os via sikker post eller anvende mail adressen: aflysjobcenter@assens.dk.

OBS:

  • aflys@jobcenter.dk er kun til aflysning.
  • Skriv dit navn og det hold/den samtale, du er nødt til at aflyse - ikke CPR.
  • Henvendelser på mailadresse, der omhandler andet end en aflysning på dagen, slettes uden videre behandling af hensyn til reglerne om datasikkerhed.

Ved planlagt fravær:

Ved planlagt fravær har du en aftale om dette med din sagsbehandler og giver på forhånd tilbudsstedet besked.
Relevante telefonnumre udleveres på tilbudsstedet og fremgår af de oplysninger du får inden start af tilbud/indsats.

Vel mødt.. Udbyttet af forløbet bliver størst for alle, når DU er til stede.

Arbejdsfastholdelse

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbningstid for personlig betjening

Arbejdsfastholdelse i jobcentret består af Sygedagpenge og Jobrehabilitering

Vi varetager opgaverne Tidlig indsats, Efterværn, Tværfaglige indsatser ift. Jobafklaringsforløb (JAF) og Ressourceforløb, Revalidering, Sundhedsindsatser under Jobcentret, Lægesamarbejde, Handicapkompenserende ordninger samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Arbejdsfastholdelse: Maja Jæger

Uddannelse, Job og Integration

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbent for personlig betjening

Job og Integration består af Team Aktivitetsparate, Team Integration og Team Virksomhedskonsulenter

Team Aktivitetsparate modtager kontanthjælpsmodtagere med sammensatte eller komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter.

Team Unge Beskæftigelse modtager unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse.

Team Integration modtager borgere omfattet af Integrations loven, der skal have tilbudt et integrations program. Dette omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge samt familiesammenførte (ikke EU borgere) til en herboende dansk eller udenlandsk statsborger. Integration varetager opgaverne vedr. modtagelse, boligplacering, danskuddannelse, praktik, løntilskud, IGU, mentor samt familiekonsulent for ovenstående målgruppe. Derudover varetages opgaven omkring repatriering for alle borgere i Assens Kommune.

Vi varetager desuden opgaverne Virksomhedsrettet indsats, Revalidering, Efterværn samt sagsbehandling for borgere uden ydelse.

Leder af Job og Integration: Brian Korsgaard

Job- og Virksomhedsservice

Assens Rådhus

Ring til os

Telefontid

Åbningstid for personlig betjening

Jobcenter Assens, Job- og Virksomhedsservice, arbejder med forsikrede ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere samt borgere der modtager ledighedsydelse.
Derudover varetager vi Jobbutikken, Virksomhedsservice, Opfølgning på ansatte i fleksjob, Uddannelses- og erhvervsvejledning samt formidling af Danskuddannelse for udlændinge.

Leder af Job- og Virksomhedsservice: Anders Barkholdt

Virksomheder bedes henvende sig til Virksomhedsservice på telefon 6474 7000

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links