icon-Flyt_byg-og-bo

Flyt, byg og bo

Rotter og skadedyr

Alle, der konstaterer eller har mistanke om forekomst af rotter, skal hurtigst muligt anmelde det. Du kan anmelde via ovenstående link fra kommunens hjemmeside eller ved at ringe til Rentokil på tlf. 70 10 27 10. Telefontid er: mandag-torsdag: 8.00- 16.00 og fredag: 8.00- 15.30.

Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen for at træffe aftale om besøg. Det er derfor vigtigt at oplyse tlf. nr. som du kan træffes på. Ejer, lejer eller repræsentant herfor skal være tilstede ved rottebekæmperens besøg på ejendommen.

Har du en privat sikringsordning, der omfatter bekæmpelse, skal du kontakte dem og den privat bekæmper skal sørge for at anmelde rotter til kommunen.

For at forhindre forgiftninger og resistensudvikling er det ikke længere lovligt at udlevere rottegift til borgere.

Rottebekæmpelse

Loven siger, at man ikke selv må give sig i kast med at bekæmpe rotter. Man skal i stedet melde problemet til kommunen. Forkert anvendt gift fremmer resistensudviklingen hos rotterne. Derfor skal man overlade rottebekæmpelsen til dem, der har forstand på det - altså en autoriseret rottebekæmper.

Hvis man får rotter på sin ejendom, er der ikke grund til at blive grebet af panik. Når først bekæmperen har konstateret, at de er der, har fundet årsagerne og er begyndt at bekæmpe rotterne, er det som oftest et spørgsmål om tid, før de er væk.

Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Du kan finde Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter her

Gebyr for rottebekæmpelse

Kommunen opkræver et gebyr for rottebekæmpelse sammen med ejendomsskatten.
I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 18 er der givet kommunalbestyrelsen adgang til at opkræve et gebyr for rottebekæmpelsen i kommunen. Gebyret opkræves for samtlige faste ejendomme i kommunen som en andel af ejendomsværdien, jf. bekendtgørelsens § 33, stk. 2.
Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter, og der kan ikke, f.eks. som følge af aftale om en sikringsordning på en ejendom, dispenseres for betaling af gebyret, jf. bekendtgørelsens § 53, stk. 4.

Gebyr for rottebekæmpelse finder du i takstbladet

Gode råd til at undgå rotter ved vildtfodringspladser:

 • Hæv foderet op over jorden f. eks. ved at bruge foderautomater – eller læg foder, hvor rotter ikke kan nå det.
 • Læg ikke mere foder ud, end vildtet hurtigt kan æde det op.
 • Placer foderautomaten lidt ude i det fri, så rotterne ikke kan skjule sig for rovdyr, når de skal hen til foderet.

Undgå rotter, når du fodrer fuglene:

At fodre fugle i haven er en rar og god oplevelse til glæde for både fugle og os mennesker!
- men passer vi ikke på, så kan det være rotterne spiser med!

Rotter er altædende

Undgå at rotterne spiser med:

 • Opbevar foder sikkert, så rotter ikke kan komme til det
 • Læg ikke foder direkte på jorden
 • Læg foder ud tidligt på dagen – og ikke mere end fuglene kan nå at spise op samme dag
 • Saml foder op, der er spildt på jorden
 • Hæng mejsekugler i ståltråd eller foderbeholder, så rotten ikke kan trække dem væk

Har du andre skadedyr?

Som for eksempel:

 • mår
 • hvepse
 • bisværme
 • murbier
 • muldvarpe
 • eller andre dyr

du ønsker at bekæmpe, så kan du kontakte et privat firma, som du selv skal betale til.

Vilde Katte

I Assens Kommune skal borgerne selv betale Kattens Værn, for at hjælpe med at indfange herreløse katte.

Læs om Kattens Værn: www.kattens-vaern.dk

Kontakt til Kattens Værn: Tlf. 38 88 12 00, lokal 1 (mandag- torsdag 10-15, fredag 10-14, frokostlukket 12.00-12.30), eller sende en mail til kv@kattens-vaern.dk

Kontakt Rentokil

Tlf: 70 10 27 10

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.