Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri For boligejere Rotter og skadedyr

Rotter og skadedyr

Hvis du konstaterer eller har mistanke om forekomst af rotter, skal du hurtigst muligt anmelde det

Hvis du konstaterer eller har mistanke om forekomst af rotter, skal du hurtigst muligt anmelde det. Du kan anmelde via nedenstående link (Anmeld rotter) eller ved at ringe til Kiltin på telefon 33 98 61 12. Telefontid er: mandag-torsdag: 8.00- 16.00 og fredag: 8.00 - 15.30.

I weekender og på helligdage kan Kiltin kontaktes på vagttelefon: 29 16 40 73.

Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen for at træffe aftale om besøg. Det er derfor vigtigt at oplyse det telefonnummer, som du kan træffes på. Ejer, lejer eller repræsentant herfor skal være tilstede ved rottebekæmperens besøg på ejendommen.

Har du en privat sikringsordning, der omfatter bekæmpelse, skal du kontakte dem og den privat bekæmper skal sørge for at anmelde rotter til kommunen.

For at forhindre forgiftninger og resistensudvikling er det ikke længere lovligt at udlevere rottegift til borgere.

Sådan anmelder du rotter

 1. Angiv hvor du har set problemet
 2. Angiv problemtypen
 3. Angiv oplysninger om anmelder (HUSK telefonnr.)
 4. Evt. vedhæft billede af problem

Vær at vide om rottebekæmpelse

Loven siger, at man ikke selv må give sig i kast med at bekæmpe rotter. Man skal i stedet melde problemet til kommunen. Forkert anvendt gift fremmer resistensudviklingen hos rotterne. Derfor skal man overlade rottebekæmpelsen til dem, der har forstand på det - altså en autoriseret rottebekæmper.

Hvis man får rotter på sin ejendom, er der ikke grund til at blive grebet af panik. Når først bekæmperen har konstateret, at de er der, har fundet årsagerne og er begyndt at bekæmpe rotterne, er det som oftest et spørgsmål om tid, før de er væk.

Man har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Her kan finde Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

I medfør af rottebekendtgørelsens § 52 er der givet kommunalbestyrelsen adgang til at opkræve et gebyr for rottebekæmpelsen i kommunen. Kommunen opkræver et gebyr for rottebekæmpelse sammen med ejendomsbidragsopgørelsen.

Gebyret opkræves for samtlige faste ejendomme i kommunen på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og Boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for det år, som opkrævningen dækker. Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Byrådet vedtog i november 2023, at kvadratmetersatsen gældende fra 1. januar 2024 er 0,55 kr./bebygget kvadratmeter.

Kommunen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret, jævnfør rottebekendtgørelsens § 53, stk. 5.

- ved vildtfodringspladser:

 • Hæv foderet op over jorden f. eks. ved at bruge foderautomater – eller læg foder, hvor rotter ikke kan nå det.
 • Læg ikke mere foder ud, end vildtet hurtigt kan æde det op.
 • Placer foderautomaten lidt ude i det fri, så rotterne ikke kan skjule sig for rovdyr, når de skal hen til foderet.

-  når du fodrer fuglene:

At fodre fugle i haven er en rar og god oplevelse til glæde for både fugle og os mennesker!
- men passer vi ikke på, så kan det være rotterne spiser med!

Rotter er altædende

Undgå at rotterne spiser med:

 • Opbevar foder sikkert, så rotter ikke kan komme til det
 • Læg ikke foder direkte på jorden
 • Læg foder ud tidligt på dagen – og ikke mere end fuglene kan nå at spise op samme dag
 • Saml foder op, der er spildt på jorden
 • Hæng mejsekugler i ståltråd eller foderbeholder, så rotten ikke kan trække dem væk

 

I medfør af rottebekendtgørelsens § 5 skal kommunen udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, der som minimum opfylder kravene i bekendtgørelsens bilag 1. Kommunen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:

 • Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.
 • Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.
 • Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.
 • Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.
 • Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, kemiske bekæmpelsesmidler mv.).
 • Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse.


Hvor det er relevant, skal handlingsplanen beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:

 • Tilsynspligtige ejendomme.
 • Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme.
 • Fødevarevirksomheder.
 • Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer.
 • Havnearealer.
 • Kommunale genbrugspladser.
 • Deponeringsanlæg.
 • Vildtfodringspladser.

Du finder gældende rottehandlingsplan ved at klikke her

Andre skadedyr

Som for eksempel:

 • mår
 • hvepse
 • bisværme
 • murbier
 • muldvarpe
 • eller andre dyr

du ønsker at bekæmpe, så kan du kontakte et privat firma, som du selv skal betale til.

I Assens Kommune skal borgerne selv betale Kattens Værn, for at hjælpe med at indfange herreløse katte.

Læs om Kattens Værn: www.kattens-vaern.dk

Kontakt til Kattens Værn: Tlf. 38 88 12 00, lokal 1 (mandag- torsdag 10-15, fredag 10-14, frokostlukket 12.00-12.30), eller sende en mail til kv@kattens-vaern.dk

Lovgivning

Råger er en fredet fugl og der er derfor ingen jagttider på råger og fredningen gælder både æg, yngel og ynglesteder. Derfor kræver al regulering af dem en tilladelse fra Naturstyrelsen. Det er ejeren af arealerne der kan søge om tilladelse til en regulering. Er det et kommunalt ejet arealer hvorpå rågerne har slået sig ned er det Assens Kommune, der søger Naturstyrelsen om en reguleringstilladelse.

Hvem kan søge om regulering?

Det er alene grundejeren eller forpagteren af ejedommen/arealet hvorpå rågerne forefindes som kan søge om en tilladelse til regulering.

Via Regulering af skadevoldende vildt kan der søges om en reguleringstilladelse.

Husk at man altid kan kontakte den lokale vildtkonsulent, hvis man har spørgsmål om at bortskræmning eller regulering af råger.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links