Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Varme Vejrkompensering

Vejrkompensering

Søg om dispensation fra krav til projektering og udførsel af varmeinstallationer (vejrkompensering)

Du kan gennem vores digitale løsning sende en ansøgning om dispensation fra Bygningsreglementets krav til hvordan varmeinstallationer projekteres og udføres.

Din mulighed

I tilfælde af eksempelvis etablering af fjernvarme på din ejendom eller i øvrigt har du som privatperson eller repræsentant for en privatperson, mulighed for at søge om dispensation fra Bygningsreglementets krav om, at varmeinstallationer projekteres og udføres som anvist i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger.
Dispensationsansøgningen sker ved at følge nedenstående link.

Baggrund

Varme- og køleanlæg skal projekteres og udføres som anvist i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger, jf. Bygningsreglementets § 387, stk. 2.

Assens Kommune kan ud fra en individuel og konkret vurdering meddele ansøger dispensation til at fravige bestemmelser fastsat i bygningsreglementet, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger bag bestemmelsen, der søges dispensation fra, jf. Bygningsreglementets § 13, stk. 2, jf. Byggelovens § 22, stk. 1.

De hensyn, som ligger bag Bygningsreglementets § 387, stk. 2 er dels at sænke varmetab fra rør og lignende, samt dels at sikre at varmeafgivelse fra varmegiverne begrænses, når varmebehovet er begrænset, ligesom varmegiverne ikke skal afgive varme i perioder, hvor der ikke er behov.

Team Byggesag

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links