Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Spildevand og regnvand

Spildevand og regnvand

Spildevand defineres som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer.

For almindelig beboelse deles spildevandet op i to områder:

  • Husspildevand som er afløb fra husholdningen, herunder køkken, bad og toilet.

  • Tag- og overfladevand som er regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer.

Hver dansker udleder i gennemsnit ca. 100 liter spildevand i døgnet. Det bliver til mange liter vand, som ender i vores vandløb, søer eller i havet. Derfor er det vigtigt, at vi renser vores spildevand, inden det ledes ud i naturen. Både for din egen sundheds skyld, men også for at sikre et godt vandmiljø nu og i fremtiden.

I byerne løber spildevandet ud i den offentlig kloak og føres til renseanlægget, hvor det bliver renset, inden det igen bliver ledt ud i naturen. Fra nogle ejendomme i det åbne land ledes spildevandet også til et offentligt renseanlæg, men fra mange ejendomme på landet er der for langt til den offentlige kloak. Disse ejendomme skal i stedet have deres eget private anlæg, som renser spildevandet, inden det udledes til naturen.

I Assens Kommune arbejder vi tæt sammen med Assens Forsyning A/S for at sikre en god og langsigtet spildevandsplanlægning med det formål, at håndtering og rensning af spildevandet sker på en stabil, effektiv og miljømæssigt forsvarlig måde - til gavn for din sundhed, vandmiljøet og naturen.

Det offentlige kloaksystem og renseanlæg i Assens Kommune ejes, drives og vedligeholdes af Assens Forsyning A/S.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links