Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig og byggeri Jeg skal bygge Anmeldelse af byggeaffald - for privatpersoner

Anmeldelse af byggeaffald - for privatpersoner

Sådan anmelder du byggeaffald - for privatpersoner

Du skal anmelde byggeaffald til kommunen senest 14 dage før, du ønsker at aflevere det på genbrugspladsen, hvis du kan nikke til bare et af følgende punkter:

•    Der er mere end et ton byggeaffald
•    Der er vinduer eller døre fra perioden 1950 – 1977
•    Der er tagplader (kan indeholde asbest) også selvom det kun drejer sig om en enkelt eller et par stykker
•    Der er isoleringsmateriale
•    Der er øvrigt forurenet eller farligt affald fra byggematerialer

Asbestholdigt affald og andet byggeaffald indeholdende farligt affald kan kun afleveres på genbrugspladserne i Vissenbjerg, Assens og Haarby

Vejledende grænseværdier

Her kan du finde de vejledende grænseværdier (PDF), som inddeler dit affald i rent, forurenet og farligt affald. 

Tagplader med/uden asbest

Det er kun muligt for en husstand at aflevere 20 hele tagplader, med eller uden asbest, på genbrugspladsen om året. 
Mere end 20 hele tagplader skal bortskaffes til deponi for egen regning, da byggeaffald i dette omfang ikke er omfattet af dit affaldsgebyr for genbrugspladser.

 • Hele asbest tagplader skal anmeldes og bortskaffes med EAK kode 17.06.05
 • Knækkede asbest tagplader skal anmeldes og bortskaffes med EAK kode 17.06.06
 • Eternittagplader skal anmeldes og bortskaffes med EAK kode 17. 06. 05

Emballering 

 • Genbrugspladsen
  -Alle tagplader skal pakkes ind i klar dobbeltplast, tapes til og afleveres i genbrugspladsens bigbags.

 • Deponi
  - Hele tagplader skal transporteres i bigbags
  - Knækkede tagplader skal pakkes ind i klar dobbeltplast, tapes til og transporteres i bigbags. 

Hvorfor skal tagplader afleveres som asbesttagplader, når jeg ved de er fra en periode, hvor man ikke længere brugte asbest?

Fordi vi vil være helt sikre på, at asbest ikke ryger et forkert sted hen og sikre at medarbejdere ikke udsættes for asbest! Derfor sorteres alle tagplader som om de var asbestholdige.

Anmeld senest 14 dage før og husk kvittering

Byggeaffald skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før arbejdet påbegyndes. Når kommunen har modtaget og behandlet din anmeldelse, vil du modtage en kvittering. Du skal printe kvitteringen og medbringe den på genbrugspladsen eller du kan fremvise kvitteringen på din mobiltelefon.

For større mængder byggeaffald fra nedrivning af en bygning eller udskiftning af et halvt eller helt tag anviser kommunen til deponi. Kvitteringen skal medfølge transporten ved vognmand til deponi.

Det er desværre ikke tilladt for borgere selv at aflevere på deponiet i en trailer, da det er en erhvervsstation. Du skal derfor give besked om, hvilken vognmand du vil benytte. Den valgte vognmand skal være registreret i Affaldsregistret, og kommunen skal acceptere denne inden brug.

Assens Kommunen bruger bygningsaffald.dk til anmeldelser af større mængder bygge- og anlægsaffald.

Bygningsaffald.dk sikrer, at lovgivningen bliver overholdt mht. unikt sagsnummer, EAK-koder for hver enkel fraktion og kvittering fra modtageanlæg.

For mængder som kommunen anviser til genbrugspladserne gælder kvitteringen kun i den angivne tidsperiode.

For mere information kan du læse mere i kommunens regulativ for husholdningsaffald eller i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Sådan gør du for mindre mængder

Maks. 20 tagplader eller 1 ton eller derunder af andet byggeaffald

 1. Log på løsningen herunder med MitID
 2. Oplys type og skønnet mængde af byggeaffald
 3. Vælg hvilken genbrugsplads, du vil aflevere byggeaffaldet på
 4. Oplys hvornår arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet
 5. Underskriv digitalt, hvorved din anmeldelse indsendes til kommunen

Sådan gør du for større mængder

Mere end 20 tagplader eller mere end 1 ton andet byggeaffald.

 1. Log på løsningen
 2. Første gang du logger på bygningsaffald.dk, skal du oprette dig som bruger. Oplever du problemer med oprettelsen, kan du få hjælp hos supporten på tlf.nr. +45 78 78 21 12. Der er vejledning til udfyldelsen ved alle de enkelte punkter, som skal udfyldes.

 

 

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links