Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Skole og SFO Skole Indskrivning

Indskrivning

Her kan du kan indskrive dit barn til 0. klasse på folkeskolerne i Assens Kommune

Du kan indskrive dit barn til 0. klasse på folkeskolerne i Assens Kommune til skoleåret 2024/2025.

Indskrivningen foregår digitalt og indskrivningsfristen er den 15. november 2023

HUSK at benytte den digitale skoleindskrivning - også selv om dit barn skal starte på en privat- eller friskole.

Valg af distriktsskole

Du har krav på, at dit barn optages på skolen i det distrikt, hvor dit barn bor.

 1. Forældre har altid ret til at få optaget deres barn på skolen i det distrikt, hvor barnet bor.
 2. Der er frit skolevalg på alle skoler, såfremt der er plads på skolen ift. de gældende klassekvotienter.

      1. I forhold til andet valg end distriktsskolen efter 6. klasse, skal forældrene inden 15. november 2023 kontakte den ønskede skole for skoleindskrivning.

 1. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, tildeles pladserne efter nedenstående prioritering:

  1. Elever bosiddende i Assens Kommune optages før elever bosiddende uden for kommunen
  2. Elever, der har søskende eller bonussøskende på skolen på indskrivningstidspunktet, optages før elever uden søskende eller bonussøskende på skolen.
  3. Elever med kort afstand til skolen optages før elever med længere afstand til skolen. Opmålingen skal være elevens reelle skolevej, og der tages højde for evt. farlig skolevej.
  4. I tilfælde af sammenfald af ovenstående kriterier foretages lodtrækning.

 2. Chefen for Dagtilbud og Skole kan i særlige tilfælde give dispensation til optagelse af flere elever bosiddende uden for distriktet, selvom der er flere elever end nævnt under pkt. 2.

  1. Hvis et internt skoleskifte tilgodeser barnets tarv
  2. Hvis der er særlige forhold i klassen, der taler for et afslag på optagelse af nye elever.

Indskrivning til SFO

Når du har indskrevet dit barn i skole, har du mulighed for at tilmelde dit barn til SFO. Du skal blot klikke på det link, der fremkommer, når du har afsluttet indskrivningen til skole.

Optagelse i 0. klasse

Børn, der fylder 6 år i 2024, er undervisningspligtige og skal normalt optages i 0. klasse.
Børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2024, vil kunne optages i 0. klasse, hvis de må antages at kunne følge undervisningen.

Ansøgning om udsættelse af skolestart

Hvis der ønskes udsættelse af undervisningspligten, er det i Assens Kommune skolelederen, der kan bevilge udsættelse. Ansøgning om udsættelse sendes til skolelederen på distriktsskolen.

Skoleskift

Indskrivning.dk er kun til indskrivning til 0. klasse. Hvis man ønsker skoleskift rettes henvendelse direkte til skolens kontor.

Kontakt skolen

Kontakt skolen

Kontakt skolen

Kontakt skolen

Kontakt skolen

Indmeld barn

Indmeld barn

Indmeld barn

Indmeld barn

I skole

I skole

I skole

I skole

Hvis der ønskes udsættelse af undervisningspligten, er det i Assens Kommune skolelederen, der kan bevilge udsættelse. Ansøgning om udsættelse sendes til skolelederen på distriktsskolen.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links