Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Mistrivsel og Underretning Er du bekymret for et barn eller et ungt menneske?

Er du bekymret for et barn eller et ungt menneske?

Kender du et barn, som har fortalt dig, at han/hun er udsat for vold eller seksuelle overgreb? Er du bekymret for, om et barn du kender, bliver udsat for vold eller seksuelle overgreb? Du er måske også bare bekymret for et barn, du ikke synes trives eller lever under bekymrende forhold?

I Assens Kommune har vi særligt fokus på, at børn og unge ikke udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Vi arbejder for at børnene og deres familier får hurtig hjælp, hvis det alligevel sker.

Hvis du har konkret viden om, at et barn har været ude for overgreb, har du faktisk pligt til at lave en underretning, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb, vold eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare. Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil får behov for særlig støtte umiddelbart efter fødsel.

Der vil blive vurderet inden for 24 timer efter modtagelsen, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Hvis du har kendskab til forhold som er akutte, kan du rette henvendelse til Fyns Politi, som vil handle og tage kontakt Børne- og Familieindsatser.

Bekræftelse af underretning

Hvis du har skrevet dit navn og adresse, vil du modtage en kvittering for din henvendelse inden seks dage. Det er muligt at underrette anonymt, men du skal så være opmærksom på ikke at opgive dit navn eller relation til barnet i underretningsskemaet. Alle oplysninger i underretningen, vil blive tilgængelige for barnet og dets forældre. Du vil ikke modtage bekræftelse af underretningen, hvis du underretter anonymt.

Din underretning bliver overdraget til en socialrådgiver, som vil undersøge nærmere. Alle underretninger bliver vurderet inden 24 timer.

På grund af vores tavshedspligt, skal du ikke forvente at blive involveret mere herefter.

Du vil som privatperson ikke have aktindsigt i sagen, og vil derfor ikke høre mere til behandlingen af sagen.

Hvad gør jeg som fagperson?

Som fagperson har du skærpet underretningspligt som går forud for tavshedspligten.

Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn under 18 år har behov for særlig støtte.

Alle underretninger både i nye og eksisterende sager skal ske via en skriftlig henvendelse med mindre der er tale om en akut sag.

Der kan underrettes via ovenstående selvbetjeningsløsning, hvor NemID eller NemID nøglefil benyttes eller via mail til sikkerpost@assens.dk med att. Underretning. Alle underretninger vil blive vurderet inden for 24 timer jf. Barnets lov § 136. Underretningen må IKKE sendes til socialrådgivernes personlige mailadresser.

Underretningsskema for fagpersoner.pdf

Børn, Unge og Familieindsatser

Rådhusallé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontid

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Lukkedage

Nyttige links