Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Afbrænding af haveaffald og rekreative bål

Afbrænding af haveaffald og rekreative bål

I Assens Kommunes husholdningsregulativ står følgende:

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i Assens Kommune, dog med undtagelse af afbrænding på særlige indrettede bålpladser den 23. juni Sankt Hans aften. Følgende skal overholdes:

 • Indsamling af haveaffald til Sankthansbål må først ske fra 1. juni i samme år af hensyn til dyr, der kan søge ly i det indsamlede.
 • Ved brændbart haveaffald forstås tørt haveaffald af grene under 10 cm i diameter, kviste og rødder fra beskæring af træer, buske og stauder.
 • Afbrænding må ikke medføre risiko for brand i andet end det haveaffald, der ønskes afbrændt.
 • Røg og sod må ikke være til gene for naboer, andre personer, dyr eller trafik.
 • Afbrænding af alle øvrige former for affald er ikke tilladt.
 • Der kan ikke dispenseres for den 23. juni grundet vejr, andre arrangementer og lign.
 • Afbrænding skal overholde Bekendtgørelse nr. 1339 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. af 10. december 2014 med senere ændringer.

Rekreative bål

 • Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser i det fri hele året.
 • Afbrænding skal overholde Bekendtgørelse nr. 1339 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. af 10. december 2014 med senere ændringer.
 • Røg og sod må ikke være til gene for naboer, andre personer, dyr eller trafik.

I tilfælde af tørke eller andre ekstraordinære forhold kan brandmyndigheden forbyde enhver form for afbrænding i det fri eller fastsætte nærmere regler herfor.

Afbrænding af alle øvrige former for affald er ikke tilladt.

Se også ...

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Telefontider

Nyttige links