icon-Vores-lokalområder

Vores lokalområder

Køng, Gummerup & Højrup

De tre landsbyer Køng, Gummerup & Højrup danner tilsammen en klynge, der rummer mange muligheder. Området har både egen vuggestue, børnehave og skole. Der findes spændende kultur- og fritidstilbud, og så er der ikke langt til Glamsbjerg med gymnasium og flere andre ungdomsuddannelser.

Værd at vide om Køng, Gummerup og Højrup

Generelt

De tre landsbyer ligger i forlængelse af hinanden i udkanten af Glamsbjerg omkring 20 kilometer sydvest for Odense.

Landsbyklyngen er kendetegnet af mange børnefamilier, som søger det trygge og nære sammenhold i et aktivt fællesskab.

Børn

Landsbyerne har et velfungerende og sammenhængende daginstitutions- og skolemiljø, hvor der både er børn fra lokalområdet og fra andre områder i kommunen.

I Gummerup tilbydes en privat vuggestue, en privat børnehave, og en offentlig børnehave, der drives sammen med den lokale folkeskole. I Køng findes også en privat vuggestue og en privat børnehave i tilknytning til Køng Idrætsfriskole, samt den private musikskole CulturArte, der også fungerer som kulturcenter og kunstskole.

Transport

Området er velforsynet med busforbindelser på grund af naboskabet med uddannelsesbyen Glamsbjerg.

En oplyst cykelsti er med til at sikre, at områdets børn og voksne kan færdes trygt, og skolevejen er trafiksikret med særlige baner til bløde trafikanter, fartbegrænsning, vejbump, og en særlig plads til skolebusser.

Uddannelse

Landsbyklyngen ligger i udkanten af Glamsbjerg, som er Assens Kommunes uddannelsescentrum, kaldet Campus Glamsbjerg.

Her er alle kommunens 10. klasse-elever samlet i et center, og i campusområdet findes også HF, VUC, og en række ungdomsuddannelser på produktionshøjskolen Fugleviglund, herunder EGU, KUU, STU, IDV og FGU. Den almene STX tilbydes på Vestfyns Gymnasium, mens Det Blå Gymnasium tilbyder erhvervsuddannelserne EUX Business og EUD Merkantil, samt HHX.

Aktiviteter

Landsbyklyngen har et stærkt fællesskab, bundet sammen af en aktiv borgerforening, hvor ideerne til fælles tiltag og aktiviteter samles og koordineres. For eksempel en årlig sankthansfest i fællesområdet ”Byfolden”, hvor der også tilbydes shelterplads og naturvidenskabelige læringsaktiviteter for børn.

Den lokale folkeskole fungerer som åbent kulturhus under navnet ”Huset Gummerup” bakket op af aktive forældre. Huset Gummerup er vært for en årlig sommerfest med musik, boder, konkurrencer og fællesspisning, og i løbet af året arrangeres kulturværksteder, loppemarkeder, tøjbyttemarkeder, koncerter, foredrag og lignende.

Børn og voksne har daglige aktiviteter på det lokale kulturcenter CulturArte, som også hvert år er vært for en større musikfestival. Og så holdes der fast i traditionerne i Køng Forsamlingshus, som kan lejes til fester og sammenkomster.

Tre om Køng, Gummerup og Højrup

I Gummerup ligger det stemningsfulde frilandsmuseum, Hjemstavnsgården, som findes på sin oprindelige placering i bygninger fra 1700-tallet.

Blandt områdets beboere er der tvivl om, hvor grænsen mellem Køng og Gummerup ligger, og derfor bliver området ofte betragtet som én samlet landsby, omtalt som ”Køng-Gummerup”.

Den første søndag i maj går en trommeslager igennem landsbyen Højrup for at indkalde til det årlige oldermandsmøde ved byens tingsted. Traditionen stammer tilbage fra 1848.

Nysgerrig efter mere?

Hvis du ønsker at vide mere om Køng, Gummerup og Højrup, kan du kontakte formand for lokalrådet, Martin Mulvad Ernst på mamu@tv2fyn.dk.