icon-Politik

Politik

Vidensrejse til Canada

Kvalitetsudvikling på dagtilbud- og skoleområdet i Assens Kommune

I forbindelse med implementering af folkeskolereformen ”Prof på Tværs” og Vision 2018 mv., gennemfører Assens Kommune projekt, ”Faglig Ledelse”.

Projektet skal understøtte ledergruppen og administrationen i, at imødekomme de krav fremtiden kræver på dagtilbuds- og skoleområdet.

Ontario provinsen, Canada, har igennem de sidste 11 år gennemført en forandring i deres skolesystem. Forandringerne har givet imponerende resultater i forhold til børns læring. Således er eleverne i Ontario i dag blandt de dygtigste i verden. Skolereformen i Danmark har hentet inspiration. Derfor er det særligt interessant at se, høre og mærke, hvordan de er lykkes i praksis.

I Ontario starter børn i skole som 4 årige. Det gør børn ikke i Danmark. Der er ikke intentioner om at ændre på ” Den Nordiske model” for pædagogisk praksis i dagtilbud i Assens Kommune. Dagtilbudsledere deltog i vidensrejsen, for at få viden om, hvad børns tidlige udvikling og færdigheder betyder for, hvordan børnene klarer sig i fremtiden. Forskningen viser samtidig, at det er muligt gennem målrettet pædagogisk arbejde, at understøtte og løfte børnenes kompetencer. Det kan man i den tidlige alder, så de klarer sig endnu bedre på sigt.

Projektet involverer som nævnt alle ledere i såvel dagtilbud som skoler, og indeholder flere elementer.

Ét af elemeterne er vidensrejsen til Ontario, Canada.

Formålet

Formålet med besøget er, at deltagerne fra Assens Kommune kan spejle egen praksis på vidensrejsen. Samtidig kan de hente inspiration og viden til udvikling af ledelsesfunktionen og kvaliteten for børns læring i dagtilbud og skoler.

I vidensrejsen deltog 4 politikere, 6 ledere på 0-6 års området, 17 skoleledere, 1 leder af PPR, 3 konsulenter og Vicedirektør på området.

Vidensrejsen var planlagt og gennemført i samarbejde med University College Lillebælt, CFU.

Vidensrejsen har givet et væld af inspiration til udvikling

På vidensrejsen fik vi mulighed for at møde repræsentanter fra alle niveauer i skolesystemet. Det var lige fra minister til klasselærer samtidig besøgte vi en række forskellige skoler. Det var slående, hvordan omdrejningspunktet i alt hvad de foretog sig af tiltag altid blev vurderet på, om det gav læring til børn og elever.

Notatet: Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada – indeholder en kort beskrivelse af forskellige inspirationskilder fra vidensrejsen. Du finder notatet under "Se også" her på siden.

Den videre proces

Deltagere fra Assens Kommune har været begejstrede for vidensrejsen som element i udviklingsforløbet. Ved at opleve deres reform i praksis har vi fået inspiration til udvikling af dagtilbud og skoler i Assens Kommune.

Vidensrejsen er som nævnt kun en del af et længere kompetenceudviklingsforløb for ledere i Dagtilbud & Skole. Vi kan således sammen skabe endnu bedre kvalitet i dagtilbud og skoler i Assens Kommune – for børnenes skyld.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.