icon-Politik

Politik

Borgmesterforum til Manchester

Studietur til Greater Manchester for Borgmester- og Kommunaldirektørforum Fyn. Inspiration til et styrket samarbejde i Byregion Fyn.

Formål med studieturen:

Det byregionale samarbejde på Fyn har formelt eksisteret siden august 2013. I den periode har samarbejdet primært haft det planstrategiske område og interessevaretagelse i forhold til større infrastrukturprojekter som hovedopgaver.

Kommunerne bag samarbejdet vedtog i december 2014, at tage en studietur til en mere moden byregion i Europa. Studieturen ville kunne tjene til inspiration og en bedre forståelse for, hvad et samarbejde på Fyn vil kunne opnå i fremtiden. Behovet for studieturen blev yderligere accentueret med kommunernes beslutning i december 2015. Her så man på, om det nuværende samarbejde kunne styrkes i såvel bredden som dybden.

Valget fald i den forbindelse på samarbejdet mellem ti distrikter i og omkring byen Manchester i Nordengland. Distrikterne i Greater Manchester kan sammenlignes med et styrket samarbejde i Byregion Fyn. Besøget kan belyse de overvejelser, som de fynske kommuner står over for, hvis samarbejdet skal styrkes.

Greater Manchester arbejder derudover med områder, som Byregion Fyn også allerede har fokus på. Byregion Fyn kigger også på områder som de i et fremtidig samarbejde kunne have ønske om at have fokus på. Herunder infrastrukturplanlægning, energi/miljø, erhverv mv.

Studieturen blev gennemført i perioden 3-5. februar 2016.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.