icon-Politik

Politik

Opgaveudvalg om sundhed

Hvordan fremmer vi sundheden og hvordan kan vi forebygge snarere end at behandle os ud af udfordringerne? Hvordan sikrer vi, at alle børn får en plads i fællesskabet og hvordan sikrer vi, at ingen børn og unge begynder at ryge? Det og flere spørgsmål har vores første opgaveudvalg beskæftiget sig med.

Assens Kommunes første opgaveudvalg er afsluttet 

I perioden oktober 2018 til og med marts 2019 har opgaveudvalget om sundhed arbejdet med den opgave Byrådet stillede dem: at udarbejde anbefalinger vedrørende sundhed, som forberedelse til udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik gældende for Assens Kommune.  

Opgaveudvalget, der bestod af både videnspersoner indenfor sundhedsområdet, borgere og Byrådspolitikere afleverede deres arbejde og anbefalinger til Byrådet den 27. marts 2019. Du kan finde opgaveudvalgets anbefalinger her. 

En ny sundhedspolitik er på vej!

De politiske udvalg Social og Sundhed og Uddannelse, Børn og Familie arbejder nu videre med de mange anbefalinger fra opgaveudvalget og den nye sundhedspolitik forventes vedtaget september 2019. 

Her på siden kan du læse mere om, hvad baggrunden for opgaveudvalget var, hvilken opgave Byrådet stillede opgaveudvalget og hvem der var medlemmer af opgaveudvalget. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Sundhed er en forudsætning for, at borgerne kan leve det liv, de ønsker. For at det lille barn leger og lærer. For at den unge kommer godt på vej med uddannelse og arbejde. For at den voksne danner familie og tager del i arbejdsmarkedet og samfundslivet. Og for at den ældre lever længst muligt i eget liv.

  Region Syddanmarks Sundhedsprofil – ”Hvordan har du det 2017?” der blev offentliggjort i marts 2018, viser dog, at det går tilbage med sundhedsadfærden. Det gælder både på nationalt plan og her i Assens Kommune. Udover at kigge på behandling af sygdomme er det også vigtigt, at vi arbejder forebyggende og styrker borgenes mulighed for et godt og sundt liv.

  Assens Kommune vil være en sund kommune – både når vi taler om den fysiske og den mentale sundhed. Når vi taler om sundhed skal vi også tænke på forebyggelse og her er kommunen en af de vigtigste offentlige aktører. Men Assens Kommune kan ikke løfte sundhedsdagsordenen og opgaven alene – vi har brug for hinanden – borgerne og kommunen – hvis målet om, at blive en sundere kommune skal nås.

  Derfor valgte Byrådet at nedsætte et opgaveudvalg, der fik til opgave at komme med anbefalinger omkring sundhed.  Anbefalingerne skulle blandt andet være med til at pege på, hvordan vi sikrer, at ingen børn og unge begynder at ryge, hvordan alle børn får en sund start på livet; hvordan flere trives bedre og meget mere.

  Opgaveudvalget om sundhed bestod af tre politikere og otte borgere, og arbejdet foregik i perioden fra oktober 2018 til marts 2019, hvor udvalget  afleverede dets anbefalinger til Byrådet. 

   Du kan læse mere om, hvad et opgaveudvalg er her. 

 • Opgaveudvalget om sundhed fik til opgave at komme med en række konkrete anbefalinger omkring sundhed til Byrådet forud for det videre arbejde med en ny sundhedspolitik for Assens Kommune.

  Opgaveudvalget skulle blandt andet komme med anbefalinger til, hvordan vi arbejder for, at flere vælger et røgfrit liv, og ingen børn og unge begynder at ryge samt anbefalinger til, hvordan vi arbejder for, at alle unge får plads i fællesskabet og kommer godt på vej i uddannelse og job.

  Læs mere om opgaveudvalgets opgave samt hvilken evidensbasseret viden og data på området, som opgaveudvalgets arbejde tog udgangspunkt i. 

  Opgaveudvalget afleverede deres anbefalinger til Byrådet den 27. marts 2019. 

   

 • Opgaveudvalget bestod af tre byrådsmedlemmer samt otte videnspersoner: 

  • Karin Christiansen,formand for opgaveudvalget, byrådsmedlem (V)
  • Rie Nielsen, byrådsmedlem (V)
  • Berit Schaldemose, byrådsmedlem (A)
  • Børge Koch, Videncenterchef ved KOSMOS - det Nationale Videncenter, UC SYD
  • Bjarne Stenhøj Hansen, Idrætskonsulent DGI, Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Per Helding Madsen, tidligere skoleleder Vissenbjerg Skole
  • Truels Schultz, Landsformand for Diabetesforeningen
  • Inge Thorup, Aktiv i Sund i Aarup, Uddannet sygeplejerske
  • Kathrine Havelund, forælder til børn i Assens Kommune, læge
  • Maja Nørager Lauvring, forhenværende næstformand for Ungerådet
  • Tommy Clark Andersen, medlem af Ungerådet