icon-Politik

Politik

Opgaveudvalg om sundhed

Hvordan fremmer vi sundheden og hvordan kan vi forebygge snarere end at behandle os ud af udfordringerne? Hvordan sikrer vi, at alle børn får en plads i fællesskabet og hvordan sikrer vi, at ingen børn og unge begynder at ryge? Det og flere spørgsmål skal vores kommende opgaveudvalg om sundhed være med til at svare på.

Assens Kommunes første opgaveudvalg er nu i arbejdstøjet

Opgaveudvalget i Assens Kommune vil i de kommende måneder udarbejde de anbefalinger, som de skal aflevere til Byrådet i marts. Her på siden kan du læse mere om opgaveudvalget. 

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Sundhed er en forudsætning for, at borgerne kan leve det liv, de ønsker. For at det lille barn leger og lærer. For at den unge kommer godt på vej med uddannelse og arbejde. For at den voksne danner familie og tager del i arbejdsmarkedet og samfundslivet. Og for at den ældre lever længst muligt i eget liv.

  Region Syddanmarks Sundhedsprofil – ”Hvordan har du det 2017?” der blev offentliggjort i marts 2018, viser dog, at det går tilbage med sundhedsadfærden. Det gælder både på nationalt plan og her i Assens Kommune. Udover at kigge på behandling af sygdomme er det også vigtigt, at vi arbejder forebyggende og styrker borgenes mulighed for et godt og sundt liv.

  Assens Kommune vil være en sund kommune – både når vi taler om den fysiske og den mentale sundhed. Når vi taler om sundhed skal vi også tænke på forebyggelse og her er kommunen en af de vigtigste offentlige aktører. Men Assens Kommune kan ikke løfte sundhedsdagsordenen og opgaven alene – vi har brug for hinanden – borgerne og kommunen – hvis målet om, at blive en sundere kommune skal nås.

  Derfor har Byrådet nedsat et opgaveudvalg skal komme med anbefalinger omkring sundhed – og du kan med dine erfaringer, viden og perspektiver på sundhed være med i Assens Kommunes første opgaveudvalg. Anbefalingerne skal blandt andet være med til at pege på, hvordan vi sikrer, at ingen børn og unge begynder at ryge, hvordan alle børn får en sund start på livet; hvordan flere trives bedre og meget mere.Opgaveudvalget om sundhed kommer til at bestå af tre politikere og syv borgere, og arbejdet vil foregå i perioden fra oktober 2018 til marts 2019, hvor udvalget skal aflevere deres anbefalinger til Byrådet. 

   Du kan læse mere om, hvad et opgaveudvalg er her. 

 • Opgaveudvalget om sundhed har til opgave at komme med en række konkrete anbefalinger omkring sundhed til Byrådet forud for det videre arbejde med en ny sundhedspolitik for Assens Kommune.

  Opgaveudvalget skal blandt andet komme med anbefalinger til, hvordan vi arbejder for, at flere vælger et røgfrit liv, og ingen børn og unge begynder at ryge samt anbefalinger til, hvordan vi arbejder for, at alle unge får plads i fællesskabet og kommer godt på vej i uddannelse og job.

  Læs mere om opgaveudvalgets opgave samt hvilken evidensbasseret viden og data på området, som opgaveudvalgets tager udgangspunkt i. 

 • Til opgaveudvalget har vi søgt efter personer der har konkret erfaringer, viden eller perspektiver indenfor sundhedsområdet. 

  Det kunne eksempelvis være: 

  • den lokale erhvervsleder, der arbejder med sundhed på arbejdspladsen
  • skolelederen eller bestyrelsesmedlemmet fra en af kommunens skoler eller institutioner
  • den lokale ildsjæl, der brænder for sundhed i sit lokalområde
  • borger med en generel interesse for sundhedsfremme og forebyggelse
  • forældre, gymnasieelev eller produktionsskoleelev
  • eller noget helt andet...

  Udvalget kan ad hoc inddrage eksperter (eventuelt med bopæl uden for Assens Kommune) med henblik på at kvalificere opgaveudvalgets arbejde. 

  Her på siden kan du se, hvem der er medlem af opgaveudvalget. 

 • Arbejdet i opgaveudvalget begynder i oktober 2018 og skal aflevere deres anbefalinger til Byrådet i marts 2019.

  Opgaveudvalgets medlemmer er selv med til at tilrettelægge arbejdet, men der som minimum en række workshops med forskellige interessenter igennem opgaveudvalgets levetid.

  Som medlem af opgaveudvalget deltager man både i en række fastlagte møder og workshops, dialogmøder m.v. som opgaveudvalget nærmere aftaler. 

  Arbejdet i opgaveudvalget er uden aflønning. 

 • Opgaveudvalget består af tre byrådsmedlemmer samt otte videnspersoner: 

  • Karin Christiansen,formand for opgaveudvalget, byrådsmedlem (V)
  • Rie Nielsen, byrådsmedlem (V)
  • Berit Schaldemose, byrådsmedlem (A)
  • Børge Koch, Videncenterchef ved KOSMOS - det Nationale Videncenter, UC SYD
  • Bjarne Stenhøj Hansen, Idrætskonsulent DGI, Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Per Helding Madsen, Skoleleder Vissenbjerg Skole
  • Truels Schultz, Landsformand for Diabetesforeningen
  • Inge Thorup, Aktiv i Sund i Aarup, Uddannet sygeplejerske
  • Kathrine Havelund, forælder til børn i Assens Kommune, læge
  • Maja Nørager Lauvring, næstformand for Ungerådet
  • Tommy Clark Andersen, medlem af Ungerådet
Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.