icon-Politik

Politik

Opgaveudvalg - §17 stk. 4.

Assens Kommunes første opgaveudvalg er nu i arbejdstøjet!

Opgaveudvalg om sundhed

Det første opgaveudvalg i Assens Kommune har netop igangsat deres arbejde. Opgaveudvalget har til opgave at komme med anbefalinger i forhold til borgernes sundhed. Du kan læse mere om opgaveudvalget om sundhed her på hjemmesiden. 

Baggrund - hvad er et opgaveudvalg?

Byrådet i Assens Kommune har som en ny arbejdsform valgt at benytte sig af såkaldte § 17, stk. 4 udvalg – også kaldet opgaveudvalg. Et opgaveudvalg laver forberedende og rådgivende arbejde til Byrådet eller et af de fire fagudvalg. Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse. Det er Byrådet, der jf. den kommunale styrelseslov §17 stk. 4, kan beslutte, hvilket opgaveudvalg der nedsættes. Efter opgaveudvalget har afleveret dets arbejdet til Byrådet nedlægges udvalget. Typisk arbejdet et opgaveudvalg  i et halvt år.

Et opgaveudvalg giver god mulighed for:

  • at politikere, borgere, virksomheder, eksperter m.v. træder sammen i et arbejdsrum, hvor arbejdsformen kan være mere undersøgende. Deltagernes forskellige perspektiver og viden giver nye muligheder for at skabe samarbejdsdreven, innovativ rådgivning til Byrådet.
  • mere direkte involvering af borgerne, hvilket styrker nærdemokratiet og giver Byrådspolitikerne større mulighed for tættere samarbejde med borgerne
  • at politikere, borgere og andre relevante personer kan indgå i en ligeværdig dialog og inspirere hinanden

Opgaveudvalgene bemandes af en række Byrådspolitikere samt af borgere, eksperter og andre relevante personer, der sammen løser den opgave, som Byrådet har stillet opgaveudvalget.