icon-Politik

Politik

Opgaveudvalg - §17 stk. 4.

Baggrund - hvad er et opgaveudvalg?

Byrådet i Assens Kommune har som en ny arbejdsform valgt at benytte sig af såkaldte § 17, stk. 4 udvalg – også kaldet opgaveudvalg. Et opgaveudvalg laver forberedende og rådgivende arbejde til Byrådet eller et af de fire fagudvalg. Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse. Det er Byrådet, der jf. den kommunale styrelseslov §17 stk. 4, kan beslutte, hvilket opgaveudvalg der nedsættes. Efter opgaveudvalget har afleveret dets arbejdet til Byrådet nedlægges udvalget. Typisk arbejdet et opgaveudvalg  i et halvt år.

Et opgaveudvalg giver god mulighed for:

  • at politikere, borgere, virksomheder, eksperter m.v. træder sammen i et arbejdsrum, hvor arbejdsformen kan være mere undersøgende. Deltagernes forskellige perspektiver og viden giver nye muligheder for at skabe samarbejdsdreven, innovativ rådgivning til Byrådet.
  • mere direkte involvering af borgerne, hvilket styrker nærdemokratiet og giver Byrådspolitikerne større mulighed for tættere samarbejde med borgerne
  • at politikere, borgere og andre relevante personer kan indgå i en ligeværdig dialog og inspirere hinanden

Opgaveudvalgene bemandes af en række Byrådspolitikere samt af borgere, eksperter og andre relevante personer, der sammen løser den opgave, som Byrådet har stillet opgaveudvalget.

Det første opgaveudvalg har afleveret deres bidrag til Byrådet

Det første opgaveudvalg i Assens Kommune handlede om sundhed. Opgaveudvalget fik af Byrådet til opgave at komme med anbefalinger i forhold til borgernes sundhed, som led i forberedelserne til en formuleringen af en ny sundhedspolitik for Assens Kommune. Opgaveudvalget afleverede deres anbefalinger til Byrådet den 27. marts 2019.