icon-Politik

Politik

Kompetencefordelingsplan 2018 - 2021

Kompetencefordelingsplan 2018-2021 mellem Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalgene og administrationen. Godkendt i Assens Byråd, den 25. april 2018.

Assens Byråd er kommunens øverste myndighed og har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed.

Fagudvalgene har den umiddelbare forvaltning af en række områder. Det betyder, at de i stort omfang har kompetencen til at træffe beslutninger på disse områder. Styrelsesvedtægten fastlægger fordelingen af opgaver mellem Byråd, fagudvalgene og udvalgene imellem.

I det daglige arbejde varetages en del af kommunens drift af administrationen. Administrationens kompetence afledes helt overordnet set fra Byrådet.

For at skabe tydelighed på kompetenceforholdene mellem Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg og administrationen har Assens Byråd udarbejdet en kompetencefordelingsplan for:

  • Økonomiudvalget
  • Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
  • Uddannelse, Børn og Familie
  • Social og Sundhed
  • Miljø, Teknik og Plan

Planerne dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger som skal træffes af Assens Kommune. Erfaringsmæssigt kan der opstå sager, som ikke er beskrevet i kompetencefordelingsplanen. Disse sager vil med udgangspunkt i lovgivningen og sagernes karakter blive vurderet om de skal behandles administrativt eller politisk.

Kompetencefordelingsplanerne omfatter alene områder, hvor kompetencen flyttes. Det betyder, at der ikke medtages kompetencebeskrivelse af områder, som ikke kan delegeres fra Byrådet, f.eks. vedtagelse af budget, meddelelse af bevillinger m.v.

Godkendt Assens Byråd, den 25. april 2018

Se hele kompetenceplanen 2018 - 2021