Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Politik

Politik

Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til Byrådet og Regionsrådet. Til Assens Byråd skal der vælges 29 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode af 4 år og starter den 1. januar 2018.

Som noget nyt åbner alle valgsteder i år kl. 8:00. Det vil sige at du kan stemme i tidsrummet Kl. 8:00 - 20:00 på alle 23 valgsteder i Assens Kommune.

Når du møder på valgstedet, bedes du medbringe dit valgkort. Valgkortet har du modtaget i rudekuvert og skal inden fremmøde afrives i perforeringen. 

På alle valgsteder er der installeret digitale valglister. Det betyder, at valgkortet bliver scannet inden du modtager stemmesedlerne til kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Hvor kan jeg afgive min stemme?

Hvem kan jeg stemme på til kommunalvalget?

Stemmeprocenter og resultater

Valgkoordinator

Lene Wilhøft
Tlf. 29 37 90 68

Ofte stillede spørgsmål

 • Valgret til Assens Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Assens Kommune og som herudover enten

  1. har dansk indfødsret
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

  Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

  Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner
 • Du kan brevstemme fra den 10. oktober og frem til den 17. november 2017 indtil kl. 16.

  Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis, vil du få udleveret stemmesedler og kuverter, som du skal lægge stemmesedlerne i, når de er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.
  Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

  Brevstemme i Borgerservice

  Du kan brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens i åbningstiden:
  Mandag-tirsdag kl. 10-15
  Onsdag LUKKET
  Torsdag kl. 10-17
  Fredag kl. 10-13

  Ekstra åbent:
  Torsdag d. 9. november kl. 10-18
  Lørdag d. 4. november kl. 10-12
  Lørdag d. 11. november kl. 10-12
  Fredag d. 17. november kl. 9-16

  På de ekstraordinære åbningstidspunkter er der alene mulighed for at brevstemme.

  Det er ikke muligt at brevstemme i den mobile Borgerservicebus.

  Brevstemme på bibliotekerne

  Derudover kan du brevstemme på kommunens 6 biblioteker, men kun i deres betjente åbningstid. Du kan se bibliotekernes åbningstid på hjemmesiden assensbib.dk.

  Hjælpemidler til brevstemmeafgivning

  Som noget nyt vil der til svagtseende være stillet en lup og en sort filtpen til rådighed på alle vores brevstemmesteder. Derudover er der i Borgerservice på Assens Rådhus opstillet en handicapstemmeboks med et hæve/sænkebord, der gør det lettere for kørestolsbrugere m.fl.

 • Meld dig som hjælper på et valgsted

  Ved kommunal- og regionsvalget tirsdag den 21. november 2017 er der brug for hjælp fra valgtilforordnede på valgstederne.
  De politiske partier udpeger hovedparten af de tilforordnede, men derudover har Valgbestyrelsen besluttet, at borgere også har mulighed for at melde sig som valgtilforordnet og deltage efter behov.

  Praktiske informationer

  Opgaven går ud på at hjælpe til på et af de 23 valgsteder. Mødetidspunktet er enten kl. 7.00 eller kl. 19.45 - afhængig af, hvad du har mulighed for.

  Sluttidspunktet kan variere efter valgstedets størrelse, men vi forventer, at de fleste valgsteder er færdig mellem kl. 22.00 – 23.30.

  • Du vil få et honorar på enten 415 kr. hvis du deltager under 4 timer og 1.245 kr. over 4 timer, som opgives til SKAT som B-indkomst og indsættes på din nem-konto.
  • Der vil være fuld forplejning hele dagen.
  • Du kan kun tilmelde dig, hvis du har valgret - altså må stemme til kommunal- og regionsvalget og har bopæl i Assens Kommune.

  Tilmelding

  Hvis du ønsker at tilmelde dig som valgtilforordnet, skal du sende dine kontaktoplysninger til mailadressen valg@assens.dk og gerne oplyse, hvorvidt du har mulighed for at deltage hele dagen eller kun fra kl. 19.45.

 • Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du søge om at få lov til at stemme i dit hjem.

  Fra den 24. oktober til den 9. november kl. 18 kan du søge om at brevstemme i eget hjem.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440

  Modtagelse af brevstemme i eget hjem vil foregår én af dagene mellem den 14. og 16. november 2017. Du vil få at vide, på hvilket tidspunkt brevstemmemodtagerne kommer hjem til dig.

  Andre boformer

  Hvis du er indlagt på sygehus, bor på plejehjem eller opholder dig på krisecenter og lign. vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og du skal derfor ikke selv søge.

 • Er du vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du søge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.

  På alle valgstederne i Assens er der en handicapvenlig stemmeboks, der er egnet for kørestolsbrugere. Derudover vil der som noget nyt være en lup og sort filtpen til rådighed for svagtseende.

  Herudover er valgstederne Fyrtårn Tommerup og Haarby Hallen udpeget som ekstra handicapvenlige. Adgangsforholdene er gode og der er indrettet et særligt stemmerum med hæve-sænkebord, god belysning, lup og sort filtpen.

  Fra den 24. oktober til den 13. november kl. 12 kan du søge om at flytte valgsted.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440

  Dit nye valgsted vil fremgå af valgkortet, som du modtager ca. 5 dage før valgdagen.

 • Hvis du viser dit valgkort i bussen eller teletaxien kan du komme gratis frem til dit valgsted.

  Se mere på FynBus.dk/valg.

Tænk dig om, før du IKKE stemmer

www.stem.dk

På Borger.dk kan du læse mere om stemmeret og valgbarhed, stemmeseddel, stemmeafgivning m.m.