icon-Politik

Politik

Folkeafstemning om forsvarsforbehold

Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.

Følg med i valgdeltagelsen og se afstemningsresultatet

 

På valgdagen

På valgdagen kan du stemme fra kl. 8:00 - 20:00 på det valgsted du er tilknyttet. Valgstedet fremgår af dit valgkort.

 

Valgkortet - Husk det på valgdagen

Medbring dit valgkort når du møder på valgstedet. På valgkortet kan du se adressen på det valgsted du skal stemme på.

Valgkortet modtager du i en rudekuvert senest den 27. maj 2022 og du skal inden fremmøde på valgstedet afrive den i perforeringen.

Spørgsmål og svar

 • Her kan finde mere information om folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 

  Folkeafstemning 1. juni 2022

  Folketingets hjemmeside

 • For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man på afstemningsdagen:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være fyldt 18 år
  • have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
  • ikke være umyndig

  Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

 • Du kan brevstemme fra torsdag den 21. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022, kl. 16:00. 

  Brevstemmeafgivning foregår på en lidt anden måde end når du stemmer på selve valgdagen. Når du har fremvist gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), vil du få udleveret stemmeseddel og kuvert, som du skal lægge stemmesedlen i, når den er udfyldt. Du vil derudover få udleveret et følgebrev, som du skal datere og underskrive.

  Du kan brevstemme på ethvert folkeregister i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.

  Brevstemme i Borgerservice

  Du kan brevstemme i Borgerservice på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens i åbningstiden:

  Mandag kl. 10:00 - 15:00
  Tirsdag kl. 10:00 - 15:00
  Onsdag - LUKKET
  Torsdag kl. 10:00 - 17:00
  Fredag kl. 10:00 - 13:00

  Udvidet åbent for brevstemning i Borgerservice:

  Lørdag den 14. maj kl. 10:00 - 12:00
  Lørdag den 21. maj kl. 10:00 - 12:00
  Fredag den 27. maj kl. 10:00 - 12:00
  Lørdag den 28. maj kl. 9:00 - 16:00

  På de ekstraordinære åbningstidspunkter er der alene mulighed for at brevstemme.

  Brevstemme på bibliotekerne

  Du kan brevstemme på Aarup og Tommerup Bibliotek fra den 11. - 25. maj 2022. Du kan brevstemme i følgende tidsrum:

  Tommerup Bibliotek, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup

  Mandag kl. 9:00 - 13:00
  Tirsdag kl. 14:00 - 17:00
  Onsdag kl. 14:00 - 17:00
  Torsdag kl. 14:00 - 18:00

  Aarup Bibliotek, Bredgade 73, 5560 Aarup

  Mandag kl. 12:00 - 16:00
  Tirsdag kl. 10:00 - 13:00
  Onsdag kl. 14:00 - 17:00
  Torsdag kl. 14:00 - 17:00

  Hjælpemidler til brevstemmeafgivning

  Hjælpemidler til rådighed på alle brevstemmesteder:

  • overlægsplade til blinde og svagtseende
  • lup, der forstørre ca. fire gange
  • LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres
  • en sort pen

  Derudover er der i Borgerservice på Assens Rådhus opstillet en handicapstemmeboks med et hæve/sænkebord, der gør det lettere for kørestolsbrugere m.fl.
  På Rådhuset er der også mulighed for at benytte en CCTV skærm.

 • Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet på valgdagen, kan du søge om at få lov til at stemme i dit hjem.

  Fra den 4. maj 2022 til den 20. maj 2022 kl. 18 kan du søge om at brevstemme i eget hjem.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440

  Du vil efterfølgende få at vide, på hvilken dag og tidspunkt brevstemmemodtagerne kommer hjem til dig. Modtagelse af brevstemme i eget hjem vil foregå mandag - onsdag i uge 21.

  Andre boformer

  Hvis du er indlagt på sygehus, bor på plejehjem eller opholder dig på krisecenter og lign. vil du automatisk få mulighed for at stemme der, og du skal derfor ikke selv søge.

 • Kan jeg få hjælp til at stemme?

  Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap eller af andre grunde har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du få hjælp hertil eller benytte de hjælpemidler, der er stillet til rådighed på valgstedet. 

  Hvis du har brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger.

  Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. Det kan for eksempel være et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

  Du har også mulighed for at få hjælp til stemmeafgivningen alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden at der også skal medvirke en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).
  Der er to betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan få hjælp alene af en person, du selv har udpeget.

  • For det første er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
  • For det andet er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Se også Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

  Stemmeafgivning i bil eller lignende

  Du har også mulighed for at stemme lige uden for valgstedet, hvis du har svært ved at komme ind på selve valgstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed eller lignende.

  Du eller en hjælper skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig, som du kan udfylde udenfor, eventuelt i din bil eller lignende, og lægge den i en stemmekasse, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet vælger. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

 • Hvis du viser dit valgkort i regional-, lokal- og bybusser eller tage en flextur kan du komme gratis frem og tilbage til valgstedet.

  Se mere på FynBus.dk/valg.

 • Flytning indenfor kommunen

  Hvis du er flyttet, har anmeldt flytningen og borgerservice har accepteret flytningen senest tirsdag den 17. maj 2022, skal du stemme på det valgsted, der er knyttet til din nye adresse.

  Sker flytningen eller anmelder du din flytning efter den 17. maj 2022, skal du stemme på det valgsted, der er tilknyttet din gamle adresse.

  Tilflytning til Assens Kommune fra en anden kommune

  Hvis du er flyttet, har anmeldt flytningen og borgerservice har accepteret flytningen senest tirsdag den 17. maj 2022, skal du stemme på det valgsted, der er knyttet til din nye adresse i Assens Kommune.

  Sker flytningen eller anmelder du din flytning efter den 17. maj 2022, skal du stemme på det valgsted, der er tilknyttet din gamle adresse. Du kan også brevstemme i perioden 20. april 2022 og frem til den 28. maj 2022 kl. 16:00 på ethvert folkeregister i landet.

  Tilflytning til Assens Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet

  Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen og flytningen skal være accepteret af borgerservice senest onsdag den 25. maj 2022 for at kunne stemme til folkeafstemningen.

  Du er velkommen til at kontakte Folkeregisteret, hvis du har brug for hjælp til reglerne for optagelse på vælgerlisten eller oplysning om, hvor du skal stemme.

 • Er du vælger med et handicap eller med nedsat førlighed kan du søge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen.

  På alle valgstederne i Assens er der en handicapvenlig stemmeboks, der er egnet for kørestolsbrugere. Derudover er følgende hjælpemidler til rådighed:

  • En lup, der forstørrer teksten ca. fire gange.
  • En LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres.
  • Sort pen.
  • Overlægsplade til svagtseende og blinde.

  Herudover er valgstedet Fyrtårn Tommerup udpeget som ekstra handicapvenlig. Adgangsforholdene er gode og der er indrettet en særlig stemmeboks med følgende hjælpemidler:

  • Hæve-/sænkebord med mat bordplade, der kan skråtstilles.
  • En lup, der forstørrer teksten ca. fire gange.
  • En sort pen.
  • En LED-lampe, hvor lysstyrke og farve kan reguleres.
  • En overlægsplade til svagtseende og blinde.
  • Et forstørrelsesapparat med skærm (CCTV).

  Fra den 4. maj 2022 til den 24. maj 2022 kl. 12 kan du søge om at flytte valgsted.

  Du søger ved at ringe på tlf. 6474 7440

  Dit nye valgsted vil fremgå af valgkortet, som du modtager ca. 5 dage før valgdagen.

 • Du kan klage over et afholdt valg, hvis du mener, at der er noget i valghandlingen, der ikke er foregået korrekt.

  Klager over folkeafstemningen skal stiles til Folketinget og sendes til indenrigs- og Boligministeriet senest 8. juni 2022. 

Kontakt

Byrådssekretariatet
Tlf.: 64 74 73 71
valg@assens.dk

Valgkoordinator

Sekretariatschef Lene Wilhøft
lewil@assens.dk
Tlf.: 64 74 73 79

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.