icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 2. marts 2016 kl. 14:30

Mødested: Mødelokale 2
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Medlemmer: Betina Signe Stick, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Rie Nielsen, Henrik Hansen, Lars Søgaard, Malene Rye Andersen
 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Rie Nielsen.

 • Sagsid.: 15/25675

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at udvalgene orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2017-2020 i fagudvalgene.

  Beslutningstema

  Der orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale for de kommende politiske drøftelser om budget 2017-2020.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af budgetprocessen for budget 2017-2020 blev det besluttet, at udarbejde et grundmateriale til brug for den politiske proces.

  Materialet ”Kend Assens Kommune” er tænkt som et undrings- / inspirationskatalog til udvalgene.

  Materialet tager udgangspunkt i følgende:

  • Materialet fra Kommunal Økonomisk Forum (KØF), som blev publiceret i januar måned 2016, anvendes til beregning af nøgletal
  • Indenfor hvert fagområde anvendes som udgangspunkt de sammenligningsklynger, som er udvalg i Fælleskommunalt LedelsesinformationsSystem (FLIS) på regionalt niveau samt landsgennemsnittet. Fagområder, hvor der ikke er sammenligningsklynger, anvender den tværgående klynge. Sammenligningsklyngerne fremgår af bilag 1
  • Derudover kan anden interessant sammenligning benyttes, eksempelvis:
   • Assens Kommunes egne regnskabstal – f.eks. til sammenligning af udvikling over en årrække, eventuelt indekseret.
   • Den dyreste/billigste kommune
   • Sammenligning af takster m.v. for de øvrige fynske kommuner.

  Materialet indeholder også oversigt over godkendte budgettildelingsmodeller - bilag 2 - samt oversigt over antal sager pr. medarbejder/visitator bilag 3.

  Det skal understreges, at dette materiale er til inspiration for udvalgene og de politiske grupper og organisationer, derfor får alle udvalg sendt hele materialet.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2017-2020. Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/27962
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  1. Status og igangsætning af Prof-på-tværs flagskibet ” Fællesskab i bevægelse”.

  2. Status på udbud vedrørende fødevarer.

  3. Orientering om anvendelsen af ledsagepuljen for 2015.

  4. KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum 12. og 13. maj 2016.
   Herunder planlægning af evt. studiebesøg den 11. maj 2016. Der er udvalgsmøde samme dag.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Ad 3. Der orienteres desuden om afgørelsen i Favrskov-sagen.

  Timetallet reguleres i forhold til anvendelse af midlerne i 2015. Kvalitetsstandarden justeres ved den årlige godkendelse heraf.

  Ad 4. Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. maj afvikles i Aalborg kl. 17 – 19 i forbindelse med udvalgets deltagelse i KL´s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 12. – 13. maj (fraværende Rie Nielsen). Der planlægges studiebesøg på turen, der foretages i bus.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  • Næste møde i Social- og Sundhedsudvalget afholdes på Kildebakken i Vissenbjerg og vil blive indledt med en rundvisning.