icon-Politik

Politik

Referat

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 14:00

Mødested: Møde udenfor rådhuset
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 21-01-2020

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/6646

  Indstilling

  Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalgene drøfter vision for Multitek og havneplads, der samlet udgør åbningstrækket i Fremtidens Assens.

  Beslutningstema

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan, har udtrykt ønske om at afholde et ekstraordinært udvalgsmøde, for at drøfte en overordnet vision for åbningstrækket med Multitek og ny havneplads.

  Sagsfremstilling

  Åbningstrækket for Fremtidens Assens skal sendes i arkitektkonkurrence-lignende udbud i februar, der sigter mod, at Byrådet inden sommerferien kan godkende et vinderprojekt, som skal realisere et kommende Multitek og havneplads.

   

  Derfor afholdes en workshop for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan. Det sker med sigte på at udarbejde en politiske vision for åbningstrækket, som udvalgene skal godkende på februarmøderne.

   

  Program for workshoppen om Multitek og havneplads:

  1. Velkomst, v. Dan Gørtz og Finn Brunse.
  2. Kort gennemgang af processen ind til nu, og fremadrettet.
  3. Visionsdrøftelse
   1. Kort oplæg – hvilke input har vi fået i processen ind til nu?
   2. Workshop – drøftelse ved bordene, af visioner for multitek og havneplads.
  4. Opsamling – hovedtræk af en fælles vision.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 21-01-2020

  Miljø, Teknik og Plan og Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har drøftet vision for Multitek og havneplads, og givet en række input til det videre arbejde med visionen for åbningstrækket. Visionen for åbningstrækket godkendes endeligt på udvalgsmøderne i februar. 

   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 21-01-2020

  Intet.