icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 4. november 2019 kl. 14:15

Mødested: Mødelokale 5
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-11-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/20288

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at der indkaldes ideer og forslag til planlægningen for et kyst- og lystfiskecenter, og at der i den forbindelse afholdes et borgermøde.

  Beslutningstema

  Der er tidligere truffet princip beslutning om placering af Kyst- og Lystfiskercentret ved Agernæs havn. Med indkaldes af ideer og forslag til placeringen af centret igangsættes en planlægningsproces, hvor der åbnes op for flere mulige placeringer af centret.

  Sagsfremstilling

  Den rigtige placering er en forudsætning for Kyst- og Lystfiskercenterets succes. De to vigtigste hensyn i forhold til placeringen af centret er:

  1. At centeret skal være placeret på en måde som er rigtig i forhold til det, der er centerets formål: En spændende formidling af det danske lystfiskeri og at vise livet under overfladen i de danske vandlandskaber.
  2. At centeret skal være placeret på en måde, så centeret får et så højt besøgstal som muligt.

   

  Der er tidligere (Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Miljø, Teknik og Plan, marts 2019) truffet beslutning om en placering af Kyst- og Lystfiskercentret ved Agernæs havn, som administrationen skulle gå i dialog med Kystdirektoratet omkring. I det videre arbejde er der opstået udfordringer omkring denne placering, herunder at en afgørelse fra Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen af flere omgange er blevet udsat og det for nuværende er uvist, hvornår en afgørelse vil foreligge.

   

  For at sikre et godt beslutningsgrundlag for den rette placering, samt sikre fremdrift i planlægningen af projektet igangsættes hermed en 14-dages foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes ideer og forslag til placeringen af kyst- og lystfiskercentret.

   

  Der er udarbejdet et ideoplæg med forslag til tre mulige placeringer af centret med hver deres styrker, men det er også muligt at komme med forslag til andre placeringer. De tre placeringer er Agernæs havn, Jordbassinerne og Nordre Havnevej i Assens, se bilag 1.

   

  I forbindelse med foroffentlighedsfasen afholdes et borgermøde tirsdag den 19. november kl. 17.00 på Rådhuset.

   

  Sagen behandles også i Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

  Lovgrundlag

  Planloven.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 04-11-2019

  Beskæftigelse, Erhverv og Kultur udsætter punktet.
   

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-11-2019

  Miljø, Teknik og Plan besluttede at udsætte punktet.
   

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-11-2019

  Intet.