icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 20:00

Mødested: Mødelokale 7
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-10-2019

  Dagsorden godkendt.

 • Sagsid.: 19/14828

  Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at beslutningsblokke inden for fagudvalgets kompetenceområde drøftes med henblik på kommentering forud for Økonomiudvalgets behandling. 

  Beslutningstema

  Miljø, Teknik og Plan blev på det forrige udvalgsmøde kort orienteret om beslutningsblokke fra BDO. I forlængelse heraf forelægges beslutningsblokkene inden for fagudvalgets kompetenceområde til kommentering. 

  Sagsfremstilling

  BDO har på baggrund af analyserne udarbejdet beslutningsblokke med et potentialespænd på + 30 mio. kr. I de tilfælde, hvor potentialet fra råderumskataloget er indregnet i de nye beslutningsblokke er dette tydeliggjort.

   

  Beslutningsblokkene inden for fagudvalgets ansvarsområde fremlægges hermed til udvalgets kommentering forud for Økonomiudvalgets behandling den 10. oktober 2019.

   

  Materialet offentliggøres mandag den 7. oktober 2019 kl. 10.00. Her fremsendes materialet direkte til hele Byrådet.

   

  Høringssvar
  Fra offentliggørelsestidspunktet mandag den 7. oktober 2019 kl. 10.00 til onsdag den 9. oktober 2019 kl. 12 har høringsberettigede parter haft mulighed for at fremsende høringssvar. Eventuelle høringssvar eftersendes til udvalget umiddelbart efter høringsfristen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-10-2019

  Miljø, Teknik og Plan drøftede beslutningsblokkene forud for Økonomiudvalgets behandling. 

   

  Miljø, Teknik og Plan bemærker, at det pt. allerede er disponeret 800.000 kr. af det potentiale BDO peger på i form af en råderumsblok på 600.000 kr. (Kollektiv transport-råderumsblok) samt 200.000 kr. som indgår i en omprioriteringsblok indenfor Miljø, Teknik og Plans område (Kollektiv Transport – omprioriteringsblok).

   

  Miljø, Teknik og Plan bemærker desuden:

  • At 10 % af teletaxa kørslen i 2018, foregik i perioden fra kl 18-23.
  • At teletaxa oprindeligt blev indført som afløsning for lokale busruter.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 09-10-2019

  Intet.