icon-Politik

Politik

Referat

Torsdag den 16. maj 2019 kl. 08:00

Mødested: Møde udenfor rådhuset
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 16-05-2019

  Godkendt.

 • Sagsid.: 18/21975

  Indstilling

  Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til Lokalplan 2.2-8 for et boligområde ved Møllevej i Vissenbjerg udsendes i 2 ugers høring i stedet for i 4 uger som besluttet på Miljø, Teknik og Plans møde den 6. maj 2019.

  Beslutningstema

  Planloven muliggør, at lokalplanforslag af mindre betydning kan offentliggøres i 2 uger. Denne mulighed ønskes benyttet for så vidt muligt at fremme processen for den endelige vedtagelse af Lokalplan 2.2-8.

  Sagsfremstilling

  I indstillingen vedrørende vedtagelse af forslag til Lokalplan 2.2-8 havde der indsneget sig en fejl. For fortsat at muliggøre en endelig vedtagelse af lokalplanen inden sommerferien, er der behov for et ekstraordinært udvalgsmøde.

   

  Miljø, Teknik og Plan besluttede på deres møde den 6. maj 2019 at godkende forslag til Lokalplan 2.2-8 og at sende det i offentlig høring i 4 uger. Administrationen havde i indstillingen skrevet 4 uger, hvilket for at fremme den endelige vedtagelse af lokalplanen skulle have været 2 uger.

   

  Planlovens § 24 stk. 6 muliggør en høringsperiode på 2 uger for lokalplanforslag af mindre betydning. Det er vurderingen, at forslag til Lokalplan 2.2-8 er et lokalplanforslag af mindre betydning. Fastsættes høringsperioden til 2 uger, vil det være muligt at få lokalplanen endeligt vedtaget på Miljø, Teknik og Plans møde den 3. juni. Alternativt kan lokalplanen først blive endeligt vedtaget på mødet den 13. august.

   

  Lokalplanforslaget er sendt i 2 ugers høring fra den 8. maj til den 22. maj. Såfremt Miljø, Teknik og Plan beslutter, at høringsperioden skal fastholdes til 4 uger, vil høringsperioden blive forlænget med 2 uger frem til den 5. juni.

   

  Det skal bemærkes, at selv med en 2 ugers høringsperiode kan den endelige vedtagelse ikke komme på til Miljø, Teknik og Plans møde den 3. juni, såfremt der i høringsperioden indkommer høringssvar. Dette forhold skyldes planlovens regel om, at en lokalplan først kan vedtages endeligt 4 uger efter, at høringsperioden er udløbet, såfremt der indkommer høringssvar. Dette er i det konkrete tilfælde med en 2 ugers høring den 19. juni. I tilfælde af, at der indkommer høringssvar, vil lokalplanen derfor kun kunne vedtages i juni ved et ekstraordinært udvalgsmøde før Byrådsmødet den 26. juni.

  Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

  Beslutningskompetence

  Miljø, Teknik og Plan.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 16-05-2019

  Indstillingen godkendt.

  Bilag

 • Sagsid.:

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 16-05-2019

  Intet.