icon-Politik

Politik

Referat

Mandag den 25. juni 2018 kl. 16:00

Mødested: Mødelokale 1
Udvalg: Miljø Teknik og Plan
Medlemmer: Dan Gørtz, Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Poul Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Lars Kolling
 • Sagsid.: 17/8429
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Orientering vedrørende Toftevej 31-33 i Assens
  Der blev i 2015 givet tilladelse til midlertidige flygtningeboliger i bygningen. Tilladelsen var koblet til denne specifikke anvendelse, tilladelsen til boliger i bygningen er derfor bortfaldet samtidig med, at denne funktion er ophørt. Ejendommens status er derfor tilbage til den oprindelige anvendelse som kontorbygning (tidligere politistation).

  Assens Kommune har konstateret, at ejendommen bliver anvendt som klubværelser til udlejning, idet der er i ejendommen Toftevej 31-33 er tilmeldt 38 beboere til folkeregisteret.

  Det er administrationens vurdering, at der er tale om en ulovlig anvendelse af ejendommen, og derfor varsles et påbud om lovliggørelse. En anvendelse til klubværelser vurderes til at være lokalplanpligtig, derfor varsles der ligeledes et §14 forbud i henhold til lov om planlægning, således at Assens Kommune indenfor et år skal udarbejde en ny lokalplan for området, der fastlægger den fremtidige anvendelse.

  Det er administrationens vurdering, at den fremtidige anvendelse af bygningen bør ske i tråd med den omgivende bebyggelse det vil sige en ombygning til eksempelvis lejligheder eller liberalt erhverv og ikke klubværelser.
  Påbuddene vil blive varslet tirsdag den 26. juni 2018.
  De endelige påbud vil blive behandlet på Miljø, Teknik og Plans møde i august.

  Beslutning Miljø Teknik og Plan den 25-06-2018

  Miljø, Teknik og Plan tog orienteringen til efterretning.