icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 13. december 2017 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Charlotte Vincent Petersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Finn Brunse, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Pia Offer Madsen, Mogens Mulle Johansen, Charlotte Christiansen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Hansen, Henrik Mott Frandsen, Lars Kolling, Dan Gørtz, Sara Emil Baaring, Henning Jensen, Flemming Risskov Jørgensen, Leif Rothe Rasmussen, Nikolaj Leed Henriksen, Ena Nørgaard, Ashil Farokh, Betina Signe Stick, Rie Nielsen, Knud Søby, Malene Rye, Poul Poulsen, Erik Klindt Andersen, Berit Schaldemose
 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Dagsordenen godkendt.

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Dagsordenen godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Valg af borgmester for funktionsperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 6

  Økonomi

  Borgmestervederlag jf. bekendtgørelse om vederlag.

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Søren Steen Andersen, V blev bragt i forslag.

  Søren Steen Andersen, V blev valgt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Valg af 1. og 2. viceborgmester i Assens Kommune for funktionsperioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 6.

  Styrelsesvedtægten for Assens Kommune.

  Økonomi

  Honorar til 1. viceborgmester udgør, jf. udkast til styrelsesvedtægt for Assens Kommune som 1. behandlet den 29. november 2017 10 % af borgmestervederlaget. Honorar fastlægges endeligt ved 2. behandling og godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune 2018 og frem. Honoraret kan samlet maksimalt udgøre 10% af borgmestervederlaget.

  2. viceborgmester modtager ikke vederlag.

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Ena Nørgaard, C blev bragt i forslag til 1. viceborgmester og Karin Christiansen, V blev bragt i forslag til 2. viceborgmester.

  Ena Nørgaard, C blev valgt til 1. viceborgmester og Karin Christiansen, V blev valgt til 2. viceborgmester.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Ifølge styrelsesloven § 18 er borgmesteren født formand for Økonomiudvalget.

   

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 10, som den foreligger efter 1. behandling af Byrådet den 29. november 2017 har Økonomiudvalget derudover 8 medlemmer, der vælges blandt Byrådets medlemmer.

   

  Bemærkninger:

  Udpegningen foretages i henhold til udkast til styrelsesvedtægt for Assens Kommune som 1. behandlet den 29. november 2017 og under forudsætning af endelig godkendelse af styrelsesvedtægten ved 2. behandling til ikrafttræden den 1. januar 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse, § 18

  Styrelsesvedtægten for Assens Kommune, § 10

  Økonomi

  Udvalgsvederlag udgør 30.000 kr. årligt, jf. udkast til styrelsesvedtægt som 1. behandlet af Assens Byråd den 29. november 2017. Udvalgsvederlaget fastlægges endeligt med godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune pr. 1. januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V

  Charlotte Vincent Petersen, A

  Henrik Mott Frandsen, V

  Poul Poulsen, B

  Mogens Mulle Johansen, F

  Knud Søby, V

  Henrik Hansen, A

  Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, O

  Lars Kristian Pedersen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 13 har Beskæftigelse, Erhverv og Kultur 7 medlemmer, der vælges mellem Byrådets medlemmer.

   

  Bemærkninger:

  Udpegningen foretages i henhold til udkast til styrelsesvedtægt for Assens Kommune som 1. behandlet den 29. november 2017 og under forudsætning af endelig godkendelse af styrelsesvedtægten ved 2. behandling til ikrafttræden den 1. januar 2018.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Assens Kommune, § 13.

  Økonomi

  Formandsvederlag udgør 25 % af borgmestervederlaget og udvalgsvederlag udgør 30.000 kr. årligt, jf. udkast til styrelsesvedtægt som 1. behandlet af Assens Byråd den 29. november 2017. Vederlagene fastlægges endeligt med godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune pr. 1. januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Finn Brunse, A

  Pia Offer Madsen, V

  Knud Søby, V

  Betina S. Stick, O

  Jens Jakobsen, V

  Ashil Farokh, A

  Ena Nørgaard, C

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til Styrelsesvedtægtens § 14 har Miljø, Teknik og Planudvalget 7 medlemmer, der vælges blandt Byrådets medlemmer.

   

  Bemærkninger:

  Udpegningen foretages i henhold til udkast til styrelsesvedtægt for Assens Kommune som 1. behandlet den 29. november 2017 og under forudsætning af endelig godkendelse af styrelsesvedtægten ved 2. behandling til ikrafttræden den 1. januar 2018

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten § 14

  Økonomi

  Formandsvederlag udgør 25 % af borgmestervederlaget og udvalgsvederlag udgør 30.000 kr. årligt, jf. udkast til styrelsesvedtægt som 1. behandlet af Assens Byråd den 29. november 2017. Vederlagene fastlægges endeligt med endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune pr. 1. januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Dan Gørtz, V

  Leif Rothe Rasmussen, A

  Flemming Risskov Jørgensen, F

  Poul Poulsen, B

  Lars Kristian Pedersen, V

  Henrik Hansen, A

  Lars Kolling, O

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 15 har Uddannelse, Børn og familie 7 medlemmer der vælges blandt Byrådets medlemmer.

   

  Bemærkninger:

  Udpegningen foretages i henhold til udkast til styrelsesvedtægt for Assens Kommune som 1. behandlet den 29. november 2017 og under forudsætning af endelig godkendelse af styrelsesvedtægten ved 2. behandling til ikrafttræden den 1. januar 2018.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten § 15.

  Økonomi

  Formandsvederlag udgør 25 % af borgmestervederlaget og udvalgsvederlag udgør 30.000 kr. årligt, jf. udkast til styrelsesvedtægt som 1. behandlet af Assens Byråd den 29. november 2017. Vederlagene fastlægges endeligt med endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune pr. 1. januar 2018

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Mogens Mulle Johansen, F

  Karin Christiansen, V

  Nikolaj Leed Henriksen, V

  Henrik Mott Frandsen, V

  Jens Henrik W. Thulesen Dahl, O

  Charlotte Vincent Petersen, A

  Sara Emil Baaring, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udpegningen foretages i henhold til udkast til styrelsesvedtægt for Assens Kommune som 1. behandlet den 29. november 2017 og under forudsætning af endelig godkendelse af styrelsesvedtægten ved 2. behandling til ikrafttræden den 1. januar 2018.

   

  Bemærkninger:
  Udpegningen sker under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til ny styrelsesvedtægt.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for Assens Kommune, §16

  Økonomi

  Formandsvederlag udgør 25 % af borgmestervederlaget og udvalgsvederlag udgør 30.000 kr. årligt, jf. udkast til styrelsesvedtægt som 1. behandlet af Assens Byråd den 29. november 2017. Vederlagene fastlægges endeligt med endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune pr. 1. januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Charlotte Kjær, A

  Henning Jensen, V

  Berit Schaldemose, A

  Tine Grau Poulsen, V

  Rie Nielsen, V

  Malene Rye, Ø

  Erik Klindt Andersen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Børn og Unge-udvalget træffer afgørelser i sager, jf. § 74 i lov om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet, uden forældremyndighedsindehavers samtykke.

   

  Byrådet nedsætter et Børn og Unge-udvalg, som består af 5 medlemmer, heraf to medlemmer udpeget blandt Byrådets medlemmer.

  Udover byrådsmedlemmer består udvalget af en dommer udpeget af Domstolsstyrelsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af Statsforvaltningen Syddanmark.

   

  Der skal tillige udpeges suppleanter for Byrådets 2 medlemmer af Børn og Unge-udvalget.

   

  Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af Byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om social service, § 74

  Styrelsesvedtægten, § 19, stk. 8.

  Økonomi

  Formandsvederlag udgør 10 % af borgmestervederlaget og udvalgsvederlag udgør 30.000 kr. årligt, jf. udkast til styrelsesvedtægt som 1. behandlet af Assens Byråd den 29. november 2017. Vederlagene fastlægges endeligt med endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune pr. 1. januar 2018.

  Formandsvederlaget kan maksimalt udgøre 10 % af borgmestervederlaget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Poul Poulsen, B med Karin Christiansen, V som suppleant.

  Sara Emil Baaring, A med Berit Schaldemose, A som suppleant.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til Folkeoplysningsloven nedsættes et Folkeoplysningsudvalg. Ifølge vedtægten skal der udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt Byrådets medlemmer.

   

  Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt brugerrepræsentanterne.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven, § 35

  Vedtægter Folkeoplysningsudvalget

  Styrelsesvedtægten for Assens Kommune § 18, stk. 6.

  Økonomi

  Formandsvederlag udgør 3 % af borgmestervederlaget, jf. udkast til styrelsesvedtægt som 1. behandlet af Assens Byråd den 29. november 2017. Vederlagene fastlægges endeligt med endelig godkendelse af styrelsesvedtægt for Assens Kommune pr. 1. januar 2018.

  Formandsvederlaget kan maksimalt udgøre 3 % af borgmestervederlaget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Mogens Mulle Johansen, F med Lars Kolling, O som suppleant.

  Sara Emil Baaring, A med Charlotte Vincent Petersen, A som suppleant.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 samt det afgående byråds anbefaling til nye politiske arbejdsformer er der udarbejdet forslag til mødeplan for det kommende år med udgangspunkt i, at

  • Der afsættes én hel mødedag pr. måned
  • Der er fire fagudvalg og Økonomiudvalg
  • Hvert byrådsmedlem sidder i eet fagudvalg

  Mødedage for stående udvalg:

  8. januar 2018

  5. februar 2018

  5. marts 2018

  9. april 2018

  30. april 2018

  4. juni 2018

  13. august 2018

  3. september 2018

  8. oktober 2018

  5. november 2018

  3. december 2018

   

  Forudsætningerne for forslaget er i øvrigt, at

  • Byrådets ordinære møder afholdes som udgangspunkt, kl. 17 sidste onsdag i måneden
  • De er mødefri i ugerne 7 og 42
  • Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet afholdes inden 15. september
  • Der er min 3 uger mellem Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet
  • Byrådets 2. behandling af budgettet afholdes inden den 15. oktober

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Mødekalender for 2018 godkendt.

   

  Borgmesteren fremsatte forslag om, at de stående udvalg indledningsvis i 2018 afvikler møder på mødedagene på følgende måde:

   

  Miljø, Teknik og Plan samt Social og Sundhed afholder møde, kl. 8-11

   

  Uddannelse, Børn og Familie samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, kl. 13-16

   

  samt at mødekalender for 2018 drøftes i Økonomiudvalget.

   

  Malene Rye, Ø fremsatte forslag om, at de stående udvalg afvikler de stående udvalgs møder om eftermiddagen i en mødekadence som i forrige valgperiode.

   

  Det af borgmesteren fremsatte forslag blev sat til afstemning

   

  For stemte 25 medlemmer A, C, B, F og V

   

  Imod stemte 4 medlemmer, O og Ø

   

  Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod.

   

  Forslaget var herefter vedtaget.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester og en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

  Bemærkninger:

  Sædvanligvis bemyndiges kommunens kommunaldirektør og en eller flere af de øvrige ledende embedsmænd. Byrådet kan vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af Byrådet, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 32.

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Til at underskrive på kommunens vegne bemyndiges Søren Steen Andersen, Ena Nørgaard og Karin Christiansen.

  Derudover bemyndiges kommunaldirektør Finn G. Johansen og stedfortræder Rikke Berg.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlemmer har krav på godtgørelser i forbindelse med aktiviteter omfattet af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra a-f. Derudover kan Byrådet beslutte også at give godtgørelse til aktiviteter omfattet af styrelseslovens § 16, stk. 1, litra g

  Styrelseslovens litra g om handler alle andre aktiviteter end dem, der er angivet i litra a-f, som f.eks. gruppemøder, mødeforberedelse, partimøder, besigtigelser, deltagelse i aktiviteter på eget initiativ, repræsentative opgaver, hvor medlemmet har modtaget personlig invitation.

   

  Hvilke godtgørelsestyper:

  • Befordringsgodtgørelse og rejsegodtgørelse
  • Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap
  • Godtgørelse af dokumenterede udgifter til pasning af syge nære pårørende

   

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 16, stk. 10 og 11

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Byrådet besluttede, at der ikke udbetales godtgørelser til aktiviteter omfattet af litra g.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  KL’s højeste myndighed er delegeretmødet, jf. KL’s love § 3.

  Hver af KL’s medlemskommuner kan vælge én delegeret for hver påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen, jf. KL’s love § 4.

  Byrådet skal således vælge 6 stemmeberettigede delegerede blandt Byrådets medlemmer efter forholdsvalgsmetoden og samtidig udbyde stedfortrædere for de delegerede.

  Lovgrundlag

  KL’s love § 3 og § 4

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V med Lars Kristian Pedersen, V som stedfortræder.

  Karin Christiansen, V med Pia Offer Madsen, V som stedfortræder.

  Poul Poulsen, B med Henrik Mott Frandsen, V som stedfortræder.

  Charlotte Vincent Petersen, A med Sara Emil Baaring, A som stedfortæder.

  Henrik Hansen, A med Charlotte Kjær, A som stedfotræder.

  Jens Henrik W. Thulesen Dahl, O med Betina S. Stick, O som stedfortræder.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Medlemmerne af repræsentantskabet vælges af de politiske partier i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde hvert fjerde år.

   

  Borgmesteren er født medlem af KL’s Repræsentantskab, men ifølge § 13 i KL’s love skal Byrådet udpege en stedfortræder for borgmesteren.

  Lovgrundlag

  KL’s love § 13, stk. 1 og 2 i KL’s Konstitueringsvejledning.

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V med Ena Nørgaard, C som stedfortræder.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 10, stk. 3 i Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. nedsætter Byrådet et bevillingsnævn til at træffe afgørelse om udstedelse af bevilling til udskænkning af stærke drikke.

   

  Bevillingsnævnet består af 2 medlemmer, 1 sagkyndig i virksomhedsøkonomi samt politiet.

  Pt. udgøres bevillingsnævnet af formand og næstformand for Økonomiudvalget samt kommunaldirektøren som særlig sagkyndig.

  Lovgrundlag

  Lov om restaurationsvirksomhed § 10, stk. 3.

  Økonomi

  Er omfattet af Byrådsmedlemmernes faste vederlag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V

  Charlotte Vincent Petersen, A

  Kommunaldirektøren udpeges som særlig sagkyndig

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Grundlisteudvalget skal indstille et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge til Østre Landsret. Der indstilles en person for hver 300 indbyggere i kommunen. De indstillede skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen.

   

  Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer valgt af Byrådet. Der er ikke krav om, at det skal være Byrådsmedlemmer.

   

  Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

   

  Grundlisteudvalget mødes typisk 2-3 gange i forbindelse med indstilling af kandidater til grundlisten

  Lovgrundlag

  Retsplejelovens § 72.

  Økonomi

  Er omfattet af byrådsmedlemmernes faste vederlag.

  Der udbetales mødediæt og befordringsgodtgørelse iht. Styrelseslovens regler til medlemmer der ikke er byrådsmedlemmer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ole Hviid, V

  Ole Knudsen, V

  Christian West, V

  Kaj Alstrup, Ø

  Johannes Schjerning, F

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Der skal ifølge folketingsvalgloven § 25, stk. 1 og kommunalvalglovs §§ 13-15, vælges en valgbestyrelse til forberedelse af folketingsvalg, eventuelle folkeafstemninger, europaparlamentsvalg og kommune- og regionsvalg. 

   

  Valgbestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer med borgmesteren som født formand.

  Derudover skal der udpeges stedfortrædere for hvert medlem.

   

  Endelig skal Byrådet udpege en næstformand for Valgbestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Lov om valg til Folketinget §§ 23-28 og Lov om kommunale valg §§ 13-15.

  Økonomi

  Der udbetales mødediæt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V med Lars Kristian Pedersen, V som stedfortræder.

  Nicolaj Leed Henriksen, V med Erik Klindt Andersen, V som stedfortræder.

  Mogens Mulle Johansen, F med Poul Poulsen, B som stedfortræder.

  Charlotte Vincent Petersen, A med Charlotte Kjær, A som stedfortræder.

  Henrik Hansen, A med Ashil Farokh, A som stedfortræder.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  For hvert valgsted skal der vælges mindst 5 og højest 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på valgstedet. Derudover vælges et antal tilforordnede vælgere. Valgstyrere og tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i kommunen. Blandt valgstyrerne vælges en formand for hvert valgsted.

   

  Valgbestyrelsen har tidligere besluttet at valgstyrere og tilforordnede vælgere fordeles jævnt på Assens Kommunes 23 valgsteder med udgangspunkt i den d’hondske metode.

   

  På valgsteder, hvor der bemandes med 5 valgstyrere fordeles efter forholdstal (3 V + 2 A) og derefter fordeles de øvrige partier jævnt, men dog således at Byrådets flertal slår igennem på alle valgsteder.

   

  Forslag om følgende bemandingsplaner for den kommende byrådsperiode:

   

  Max bemanding 178 personer + 12 brevstemmemodtagere
  anvendes ved afholdelse af 2 separate valg, f.eks. EU-valg og folkeafstemning og 2 valgkort.

  Mellem bemanding 160 personer + 12 brevstemmemodtagere
  anvendes ved afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg med kun 1 valgkort.

  Minimum bemanding 148 personer + 12 brevstemmemodtagere
  anvendes ved afholdelse af 1 valg, som f.eks. folketingsvalg.

   

  Heraf udpeges de 23 som valgstyrerformænd efter følgende fordeling:

  A =7

  B = 0

  C = 0

  F = 1

  O = 2

  V = 12

  Ø = 0

   

  Der vil skulle ske lodtrækning om den sidste valgstyrerformand blandt alle partier.

  Byrådet anmodes om at godkende bemandingsplanerne og anmoder Valgbestyrelsen om at godkende fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt lodtrækning og fordeling af valgstyrerformænd på de 23 valgsteder.

  Lovgrundlag

  Den kommunale valglov §17-18

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Byrådet godkender bemandingsplaner for valg i den kommende valgperiode og anmoder valgbestyrelsen om at godkende fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt lodtrækning om fordeling af valgstyrerformænd på 23 valgsteder.
   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udvikling Assens har til formål at fremme udviklingen af det lokale erhvervsliv, handelsliv og turisme, for både bestående og nye virksomheder i Assens Kommune. Bl.a. ved at udnytte økonomiske og faglige ressourcer til at fremme innovation, vækst og beskæftigelse i kommunen.

  Foreningen er ansvarlig for den kommunale erhvervs- og turismeservice.

   

  I henhold til vedtægterne er borgmesteren samt formand og næstformand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur fødte medlemmer af Udvikling Assens. Kommunaldirektøren er tilforordnet i Udvikling Assens bestyrelse.

  Lovgrundlag

  Udviklingsrådets vedtægter.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V

  Finn Brunse, A

  Pia Offer Madsen, V

  Kommunaldirektøren er tilforordnet bestyrelsen.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udvikling Fyns bestyrelse består af erhvervs- og turismefolk, repræsentanter fra uddannelserne og organisationerne samt borgmestrene fra de fem ejer-kommuner – Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Svendborg.

   

  Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Assens Kommunes beredskab varetages af Beredskab Fyn, og der er nedsat én fælles beredskabskommission for Fyn.

  Beredskabskommissionen skal varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet i henhold til beredskabslovens § 9.

  Borgmesteren er født medlem af kommissionen.

  Lovgrundlag

  Beredskabsloven § 9.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til hjemmeværnslovens § 9, stk. 2, skal Byrådet udpege 1 medlem til hjemmeværnets distriktsudvalg Fyn Nord.

   

  Distriktsudvalgenes funktionsperiode er 4 år, for perioden 1. september 2018 – 31. august 2022.

   

  Distriktsudvalget træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

   

  Bemærkninger:

  Forsvarets Personeltjeneste meddeler, at det udpegede repræsentant med fordel kan være medlem af Økonomiudvalget eller Social- og Sundhed.

  Lovgrundlag

  Hjemmeværnslovens § 9, stk. 2.

  Økonomi

   

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lars Kristian Pedersen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen, samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

   

  I hver politikreds oprettes et Kredsråd vedrørende politiets virksomhed. 

   

  Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

   

  Der vælges en stedfortræder for borgmesteren blandt Byrådets medlemmer.

   

  Politidirektøren er formand for Kredsrådet. Rådet vælger sin næstformand.

  Lovgrundlag

  Retsplejeloven, §§ 111-113.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V med Ena Nørgaard, C som stedfortræder.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for grundejerforeningen Sukkerfabrikken består af 5 medlemmer. Assens Forsyning A/S og Arena Assens udpeger hvert 1 medlem. Derudover indstiller Assens Kommune 3 medlemmer.

  Assens Byråd har i perioden 2014-2017 udpeget 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen.

  Tidligere har byrådet udpeget borgmester og kommunaldirektør til bestyrelsen.

  Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Sukkerfabrikken. (afholdes i maj måned). Hertil bemærkes, at Assens Kommune pr. 1. januar 2018 indtræder med eet medlem yderligere end det har været tilfældet i den foregående valgperiode, som følge af kommunens overtagelse af Dupont’s tidligere arealer i Øst- og Vestfløjen af Rådhuset.

   

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Knud Søby, V

  Henrik Hansen, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  LAG MANK er Den Lokale Aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner.

  LAG MANK skal ifølge sine vedtægter, fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020, samt deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området.

  Der er ikke krav om, at medlemmer skal være byrådsmedlemmer.

  Lovgrundlag

  Vedtægter LAG MANK.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Vagn Top, C

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Efter boligreguleringslovens § 36, skal der nedsættes et huslejenævn.

   

  Huslejenævnet består af 3 medlemmer.

   

  Formanden skal være jurist og udpeges efter indstilling fra Byrådet af Statsforvaltningen Syddanmark. Nævnet består derudover af to medlemmer som udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejer- og udlejerside. Der skal vælges suppleanter for alle 3 medlemmer.

   

  Dommer Ulla Storm har meddelt, at hun stiller sig til rådighed som formand for Huslejenævnet i Assens Kommune.

   

  Ulla Storm har fungeret som formand for Huslejenævnet i flere perioder, også i sidste valgperiode.

   

  Som suppleant for Ulla Storm indstilles Bo Tønnesen, chefjurist i Svendborg Kommune.

   

  Lejeforening Fyn har indstillet følgende som lejerepræsentant:

   

  Per Ankersø, Odense C som medlem med Poul Dahl, Odense SV som suppleant.

   

  Ejendomsforeningen Fyn har indstillet følgende som udlejerrepræsentant:

   

  Jan Bruun, Odense M som medlem og Majbritt Birch, Aarup som suppleant.

  Lovgrundlag

  Boligreguleringslovens § 36.

  Økonomi

  Formanden for Huslejenævnet i Assens Kommune aflønnes med årligt honorar og medlemmerne aflønnes med 15.000 kr. årligt samt 1 mødediæt for hvert møde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Indstillingerne godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Efter almenlejelovens § 96 skal der nedsættes et beboerklagenævn.

   

  Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer

   

  Formanden skal være jurist og udpeges efter indstilling fra Byrådet af Statsforvaltningen Syddanmark. Nævnet består derudover af to medlemmer som udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis lejer- og udlejerside. Der udpeges suppleanter til alle 3 medlemmer

   

  Dommer Ulla Storm har meddelt, at hun stiller sig til rådighed som formand for Beboerklagenævnet i Assens Kommune.

   

  Ulla Storm har fungeret som formand for Beboerklagenævnet i flere perioder, også i sidste valgperiode.

   

  Som suppleant for Ulla Storm indstilles Bo Tønnesen, chefjurist i Svendborg Kommune.

   

  Lejerforening Fyn har indstillet følgende som lejerepræsentant:

   

  Poul Dahl, Odense SV som medlem, med Hans Rasmussen, Kerteminde som suppleant.

   

  Civica har indstillet, med godkendelse fra alle boligselskaberne, følgende som udlejerrepræsentant:

   

  Bestyrelsesformand ved Civica Flemming Jensen som medlem, med kundechef Claus Olesen fra Domea som suppleant.

  Lovgrundlag

  Almenlejelovens § 96.

  Økonomi

  Formanden for Beboerklagenævnet i Assens Kommune aflønnes med årligt honorar og medlemmer aflønnes med 2 x mødediæt for hvert møde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Indstillingerne godkendt.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Handicaprådets opgave er at rådgive Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

   

  Handicaprådet sammensættes af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer og medlemmer udpeget af Byrådet.

   

  Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand.

   

  Ifølge Handicaprådets forretningsorden består Handicaprådet af i alt 10 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal, som de medlemmer der repræsenterer byråd og forvaltning.

   

  Der skal udpeges 5 byrådsmedlemmer med personlig stedfortræder.

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedsloven § 37 a.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Rie Nielsen, V med Lars Kristian Pedersen, V som stedfortræder.

  Poul Poulsen, B med Erik Klindt Andersen, V som stedfortræder.

  Charlotte Kjær, A med Berit Schaldemose, A som stedfortræder.

  Henrik Hansen, A med Sara Emil Baaring, A som stedfortræder.

  Betina S. Stick, O med Tine Grau Poulsen, V som stedfortræder.

   

  Fra Danske Handicaporganisationer – Assens er fremsendt følgende indstilling:

  Ingrid Rasmussen med Anita Fjerbæk som stedfortræder

   

  Anne Line Bæk Søndergaard med Helle Juel som stedfortræder

   

  Mikael Rosenkilde med Jette Jørgensen som stedfortræder

  Flemming Frederiksen med Kirsten Grove som stedfortræder

   

  Lis Lund med Anette Rejnholdt Sørensen som stedfortræder

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

   

  Byrådet skal indstille to medlemmer til skatteankenævn Lillebælt. Der skal for hvert medlem indstilles en personlig suppleant.

  Medlemmerne udpeges af Skatteministeriet.

  Medlemmerne skal opfylde betingelserne for valgbarhed til kommunalbestyrelsen, dvs være fyldt 18 år og havebopæl i kommunen og ikke inden for en vis periode før valget ikke være dømt for en handling, som der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af ankenævnet. Personer ansat i SKAT eller i skatteankenævet kan ikke udpeges pga. habilitetsregler. Hertil kommer at der sædvanligvis ikke vil blive udpeget medlemmer som ikke har selvangivet for årene før udnævnelsen eller som har misligholdt en afdragsordning med SKAT om restancer til det offentlige.

  SKAT angiver i øvrigt, at de udpegede skal have sådanne it-mæssige kompetencer at sagsbehandlingen kan foregå digitalt. Hertil kommer at SKAT har tilkendegivet, at det vil være ønskeligt om medlemmerne har kendskab til skatteområdet enten praktisk eller teoretisk.

  SKAT opfordrer ligeledes til at indstillingerne er alsidige under hensyntagen til såvel en ligelig køns- og aldersrepræsentation.

  Funktionsperioden løber fra 1. juli 2018 og 4 år frem.

  Skatteankestyrelsen har gjort særligt opmærksom på, at skatteministeren i løbet af 2018 forventes at fremsætte lovforslag om ny organisering af skatteankenævn og vurderingsankenævn.

  Alle landets kommuner er dog anmodet om at udpege i overensstemmelse med nuværende lovgivning, idet der dog peges på, at den fremtidige organisering kan ændres med nævnte lovforslag

  Der vil således senere kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingerne.

  Lovgrundlag

  Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4.

  Økonomi

  Vederlag til medlemmer af skatteankenævn er på 39.900 kr. årligt (1/7-14-niveau. Stedfortrædere aflønnes pr. møde med 550 kr. pr. møde (1/7-14-niveau).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Henning Jensen, V med Lars Kristian Pedersen, V som suppleant

  Kurt Jensen, A med Flemming Kjær, A som suppleant.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal indstille et medlem til Vurderingsankenævnet. Der udpeges en personlig suppleant for medlemmet.

  Medlemmerne udpeges af Skatteministeriet.

  Medlemmerne skal opfylde betingelserne for valgbarhed til kommunalbestyrelsen, dvs være fyldt 18 år og havebopæl i kommunen og ikke inden for en vis periode før valget ikke være dømt for en handling, som der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af ankenævnet. Personer ansat i SKAT eller i skatteankenævet kan ikke udpeges pga. habilitetsregler. Hertil kommer at der sædvanligvis ikke vil blive udpeget medlemmer som ikke har selvangivet for årene før udnævnelsen eller som har misligholdt en afdragsordning med SKAT om restancer til det offentlige.

  SKAT angiver i øvrigt, at de udpegede skal have sådanne it-mæssige kompetencer at sagsbehandlingen kan foregå digitalt. Hertil kommer at SKAT har tilkendegivet, at det vil være ønskeligt om medlemmerne har kendskab til skatteområdet enten praktisk eller teoretisk.

  SKAT opfordrer ligeledes til at indstillingerne er alsidige under hensyntagen til såvel en ligelig køns- og aldersrepræsentation.

  Funktionsperioden løber fra 1. juli 2018 og 4 år frem.

  Skatteankestyrelsen har gjort særligt opmærksom på, at skatteministeren i løbet af 2018 forventes at fremsætte lovforslag om ny organisering af skatteankenævn og vurderingsankenævn.

  Alle landets kommuner er dog anmodet om at udpege i overensstemmelse med nuværende lovgivning, idet der dog peges på, at den fremtidige organisering kan ændres med nævnte lovforslag

  Der vil således senere kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingerne.at der skal lægges vægt på, at de indstillede personer har teoretisk eller praktisk kendskab til ejendomsvurdering

  Lovgrundlag

  Skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4.

  Økonomi

  Vederlag til medlemmer af vurderingsankenævn er på 54.900 kr. årligt (1/7-14-niveau. Stedfortrædere aflønnes pr. møde med 550 kr. pr. møde (1/7-14-niveau).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Erik Klindt Andersen, V med Poul Hvid-Jensen, A som suppleant.

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen for Assens Forsyning A/S.

  Efter sædvanlig praksis indtræder bestyrelsen for Assens Forsyning A/S også i Forsyningens datterselskaber. Pt. drejer det sig om yderligere 5 selskaber.

   

  Til generalforsamlingen april/maj 2018 skal Byrådet udpege 2 medlemmer.

  De øvrige 3 medlemmer af bestyrelsen skal udpeges pr. april/maj 2019.

   

  Der er ikke krav om, at medlemmer skal være byrådsmedlemmer.

   

  Bestyrelsen konstituerer sig selv.

   

  Økonomi

  Formandsvederlaget udgør 2 % af borgmestervederlag.
  Næstformandsvederlaget udgør 1 % af borgmestervederlaget.
  Medlemmer får 0,5 % af borgmestervederlaget.
   

  Vederlagene udbetales i hvert af Assens Forsynings selskaber.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Poul Erik Kristiansen, F

  Arno Termansen, A

  Lars Kristian Pedersen, V

  Jørgen Hviid, V

  Lars Kolling, O

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til Naturgas Fyn I/S vedtægter udpeger Byrådet 1 medlem samt 1 personlig suppleant til bestyrelsen.

   

  Der er ikke krav om, at medlemmet skal være byrådsmedlem.

   

  Lovgrundlag

  Naturgas Fyn I/S vedtægter.

  Økonomi

  Medlemmer honoreres med 50.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Det følger af vedtægterne for Assens Fjernvarme, at der skal udpeges 1 medlem af Byrådet til fjernvarmens bestyrelse.

   

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Assens Fjernvarme.

  Økonomi

  Der ydes ca. 13.000 kr. årligt i honorar for varetagelse af bestyrelsesposten.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Rie Nielsen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Det følger af vedtægterne for Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning, at der skal udpeges 1 medlem af byrådet til bestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Vedtægterne for Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ashil Farokh, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Det følger af vedtægterne for Tommerup St. Varmeforsyning, at der skal udpeges 1 medlem af byrådet til bestyrelsen.

  Lovgrundlag

  Vedtægterne for Tommerup St. Varmeforsyning.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ashil Farokh, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Assens og Middelfart Kommune ejer i fællesskab Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg i Vejlby, VAD, der anvendes som losseplads. Selskabets formål er ifølge vedtægten drift og styring af lossepladsen med dertil hørende aktiviteter, herunder igangsætning af nye tiltag, behandling, sortering og oparbejdning af affald, og andre aktiviteter der naturligt følger med driften af lossepladsen.

   

  VAD er efter 17. april 2009 lukket for modtagelse af affald til deponering.

   

  Assens Kommune skal i henhold til vedtægterne udpege 2 byrådsmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen for VAD.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lars Kristian Pedersen, V

  Leif Rothe Rasmussen, A

  Som suppleant:

  Henrik Hansen, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Fyns Affalds Koordinerings Selskab A.m.b.A - i daglig tale FAKS - blev dannet som et fælles kommunalt affaldsselskab imellem Syd, Midt og Vestfynske kommuner den 20. marts 1998.

   

  Assens Kommune skal i henhold til vedtægterne udpege 2 byrådsmedlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen FAKS.

  Assens Forsyning varetager pt sekretariatsbetjeningen af FAKS

   

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Fyns Affalds Koordinerings Selskab A.m.b.A.

  Økonomi

  Der udbetales mødediæt og befordringsgodtgørelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Rothe Rasmussen, A med Henrik Hansen, A som suppleant.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  KL og Miljøministeriet har den 27. november 2009 indgået aftale om styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen. Vandoplandsstyregruppen består af repræsentanter fra de kommuner, som har opland til hovedvandoplandet.

   

  Ifølge KL-aftale skal der udpeges 1 byrådsmedlem til vandoplandsstyregruppen Lillebælt. Derudover udpeges administrativt en embedsmand fra hver kommune.

  Lovgrundlag

  KL-aftale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lars Kristian Pedersen, V

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  KL og Miljøministeriet har den 27. november 2009 indgået aftale om styringsmodel for udmøntning af vådområde- og ådalsindsatsen. Vandoplandsstyregruppen består af repræsentanter fra de kommuner, som har opland til hovedvandoplandet.

   

  Ifølge KL-aftale skal der udpeges 1 byrådsmedlem til vandoplandsstyregruppen Odense Fjord. Derudover udpeges administrativt en embedsmand fra hver kommune.

  Lovgrundlag

  KL-aftale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lars Kristian Pedersen, V

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Assens Kommune har opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner inden for de indsatsområder for grundvandsbeskyttelse, der er udpeget i Regionplanen.

   

  Ifølge Vandforsyningslovens § 12 skal der oprettes et koordinationsforum, som skal bistå ved udarbejdelse og realisering af indsatsplaner for grundvand i Assens Kommune.

   

  Et koordinationsforum skal bestå af repræsentanter fra vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter i kommunen.

   

  Ifølge kommissoriet skal der udpeges 2 byrådsmedlemmer til Assens Kommunes koordinationsforum for indsatsplaner.

    

  Lovgrundlag

  Vandforsyningslovens § 12.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Dan Gørtz, V

  Leif Rothe Rasmussen, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmark etablerede pr. 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Kommunes områder.

   

  Det fremgår af vedtægterne for Trafikselskabet FynBus, at Assens Kommune skal udpege 1 byrådsmedlem til selskabets repræsentantskab.

   

  Bemærkninger:

  Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt.

  Repræsentantskabet i FynBus udpeger et antal medlemmer til FynBus bestyrelse.

   

  Lovgrundlag

  Vedtægterne for Trafikselskabet FynBus.

  Økonomi

  Mødediæt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Rothe Rasmussen, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love.

   

  Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

   

  I henhold til vejloven skal byrådet i hver kommune udpege 2 personer, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af taksationskommissionen for Fyn.

   

  På tilsvarende måde skal byrådet i hver kommune tillige udpege 1 person, der for byrådets funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af overtaksationskommission for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg.

   

  De udpegede må ikke være medlem af Byrådet.

   

  Bemærkninger:

  Ved udvælgelsen bør der så vidt muligt vælges personer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder.

   

  Transport- og Energiministeriet henleder opmærksomheden på, at det samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje, §§ 105-108.

  Økonomi

  Der ydes honorar pr. mødedag, der for tiden er fastsat til 2.000 kr. samt befordringsgodtgørelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt til Taksationskommission:

  Helge Kold, A

  Ib Walther Jensen, V

  Følgende blev valgt til Overtaksationskommission:

  Bent Østerskov, V

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I medfør af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom  § 6, stk. 2, skal byrådet udpege 1 person, der optages på listen over medlemmer af ekspropriationskommissionen, og 1 person, der optages på listen over medlemmer af taksationskommissionen.

   

  Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er 1. instans og taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

   

  Bemærkninger:

  Transport- og Energiministeriet har henstillet til, at de personer, som byrådet udpeger, har behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

   

  Det følger af statsekspropriationslovens § 10, stk. 3, at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen.

    

   

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

  Økonomi

  Der ydes honorar pr. mødedag, der for tiden er fastsat til 2.000 kr. samt befordringsgodtgørelse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt til Ekspropriationskommission:

  Ib Walther Jensen, V

  Følgende blev valgt til Taksationskommission:

  Flemming Kjær, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Miljøministeren nedsætter flere fredningsnævn, med hver sin geografiske afgræsning.

   

  Et fredningsnævn består af 3 medlemmer, hvoraf den kommune, hvori et berørt areal er beliggende udpeger 1 medlem og 1 suppleant for dette.

   

  Assens Byråd skal således udpege 1 medlem og 1 suppleant for dette.

   

  Det fremgår af bemærkningerne til loven, at medlem og suppleant ikke begge må være medlem af Byrådet pga. eventuelle habilitetsproblemer i sager, hvor kommunen er lejer eller ejer af den ejendom, fredningsnævnet har til behandling.

  Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens § 35

  Økonomi

  Der udbetales mødediæt og befordringsgodtgørelse iht. styrelseslovens regler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Jørgen Bang, B med Rie Nielsen, V som suppleant.

 • Sagsid.:

  Indstilling

   

  Sagsfremstilling

  Hegnssynet tager ved hegnsynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

   

  Der skal nedsættes et hegnssyn bestående af 3 medlemmer samt personlige stedfortrædere. Ét af medlemmerne udpeges som formand for hegnssynet.

   

  Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og et medlem skal være bygningskyndigt.

   

  Bemærkninger:

  Personer der er fyldt er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke.

   

  Lovgrundlag

  Lov om hegn §§ 27-32.

  Økonomi

  Der ydes 774 kr. pr. sag til formanden og 516 kr. pr. sag til øvrige medlemmer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Bent Østerskov, V med Jørgen Bang, B som stedfortræder.

  Thorvald Mathiesen, V med Steen-Ove Teisner, V som stedfortræder.

  Poul Hvid-Jensen A med Flemming Kjær, A som stedfortræder.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i mark- og vejfredsloven.

   

  Byrådet skal beskikke 3 vurderingsmænd samt hvem af de beskikkede der skal fungere som formand.

   

  Mark- og vejfredslovens § 21, stk. 4 giver mulighed for i stedet for at beskikke de oven for nævnte vurderingsmænd i stedet at bestemme, at vurderingsmændene tillagte forretninger skal overdrages medlemmerne i Hegnssynet.

  Lovgrundlag

  Lov om mark- og vejfred §§ 21-23.

  Økonomi

  Der ydes 774 kr. pr. sag til formanden og 516 kr. pr. sag til øvrige medlemmer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Steen-Ove Teisner, V

  Niels Vissing Jacobsen, V

  Berit Schaldemose, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til Byrådets beslutning den 29. november 2017 skal der udpeges 3 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Assens Ungdomsskole.

   

  Byrådet besluttede den 29. november 2017, at der udpeges 3 byrådsrepræsentanter til ungdomsskolens bestyrelse, heraf mindst én fra Uddannelse, Børn og Familie, mens resterende medlemmer kan vælges blandt de øvrige fagudvalgs medlemmer”.

  Lovgrundlag

  Ungdomsskolelovens § 7.

  Vedtægter for Assens Ungdomsskole.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Nicolaj Leed Henriksen, V

  Poul Poulsen, B

  Sara Emil Baaring, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne for Vestfyns Gymnasium skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

   

  Der er ikke krav om medlemmet skal være byrådsmedlem.

   

   

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Vestfyns Gymnasium.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Nikolaj Leed Henriksen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne for Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

   

  Der er ikke krav om medlemmet skal være byrådsmedlem.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Karin Christiansen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Ifølge vedtægterne for CSV Odense – Vestfyn – Brangstrup skal Assens Kommune udpege et medlem samt én suppleant til bestyrelsen. Udover Assens Kommune udpeger også Odense Kommune eet medlem til bestyrelsen, hertil kommer 3 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, 2 medlemmer repræsenterer personalet og 3 medlemmer vælges blandt centrets elever/kursister.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Charlotte Kjær, A med Erik Klindt Andersen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Danske Diakonhjem er en selvejende institution, hvis formål er, som en del af folkekirkens diakoni at yde omsorg og pleje ved at drive plejehjem, plejecentre og botilbud samt varetage beslægtede opgaver og servicefunktioner.

   

  Til støtte for bestyrelsen er oprettet et repræsentantskab og de kommuner, der har overenskomst med Danske Diakonhjem vælger medlemmer til et repræsentantskab. Repræsentantskabet mødes mindst 1 gang hvert 4. år og får forelagt en beretning over den forløbne periode. Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.

   

  Assens Kommune skal udpege 2 medlemmer til Danske Diakonhjems repræsentantskab for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021.

  Lovgrundlag

  Vedtægter for Danske Diakonhjem.

  Økonomi

  Vederlagsfri

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Henning Jensen, V

  Charlotte Kjær, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Fugleviglunds Produktionshøjskole er et praktisk uddannelsestilbud, baseret på værkstedsundervisning og praktikophold.

   

  I henhold til skolens vedtægter skal der udpeges 2 byrådsmedlemmer.

   

  Fugleviglund anmoder om at medlemmerne udpeges blandt Beskæftigelses-, Erhvervs- og Kulturudvalget og Uddannelses-, Børne- og Familieudvalgets medlemmer.

  Lovgrundlag

  Fugleviglunds vedtægter.

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Mogens Mulle Johansen, F

  Charlotte Vincent Petersen, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  I henhold til fundats skal der udpeges 1 medlem til Gelsted og Rørup Sognes Skolelærerenkesædes legat.

   

  Middelfart Kommune som varetager administrationen af legatet har anmodet Assens Kommune om at udpege et medlem til fondsbestyrelsen.

   

  Medlemmet skal være fra lokalområdet.

  Økonomi

  Vederlagsfri. 

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Poul Poulsen, B

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udpegning af 1 medlem 1 suppleant til Landøkollegiet i Haarby.

   

  Assens Kommune skal ifølge gældende lovgivning udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Landøkollegiet efter indstilling fra ungdomsskolebestyrelsen i Assens Kommune, samt et af beboerne indstillet medlem og suppleant til bestyrelsen.

   

  Borgmesteren er tidligere bemyndiget til at foretage udpegning efter indstilling fra ungdomsskolens bestyrelse og beboerne.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (driftsbekendtgørelse) og bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (organisationsbekendtgørelse).

  Økonomi

  Vederlagsfri.

  Beslutningskompetence

  Bestyrelsen

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V med Ole Lyager, A som suppleant.

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren har ifølge vedtægterne en plads i bestyrelsen for Dalype Helnæs. Borgmesteren vælger om pladsen vil udnyttes.

  Økonomi

  Vederlagsfri

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Søren Steen Andersen, V

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Grønt råd er et rådgivende organ for kommunen, som beskæftiger sig med emner inden for Natur- og Miljøområdet samt planlægning i det åbne land.

  Rådet skal derudover være forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og Assens Kommune om spørgsmål vedrørende natur, miljø og planlægning i det åbne land.

  Rådet har ingen beslutningskompetence. 

   

  Der skal vælges 2 medlemmer fra Byrådet, til rådet.

  Lovgrundlag

  Forretningsorden for Grønt Råd.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Leif Rothe Rasmussen, A

  Flemming Risskov Jørgensen, F

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Assens Byråd skal ifølge vedtægterne for Museum Vestfyn udpege 1 medlem til bestyrelsen.

   

  Medlemmet skal udpeges blandt byrådets medlemmer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Ena Nørgaard, C

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Ifølge vedtægterne skal der udpeges 1 medlem til Film Fyn.

  Der er ikke krav om at det skal være et byrådsmedlem.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Lasse Tajmer

   

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udvalgsformanden for det fagudvalg, som under sin umiddelbare forvaltning har kulturområdet er født medlem af styregruppen for Kulturregion Fyn.

  Kulturområdet er i det udkast til styrelsesvedtægt for 1. januar 2018 og frem henlagt til Beskæftigelse, Erhverv & Kultur

  Lovgrundlag

  Aftale om Kulturregion Fyn.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Følgende blev valgt:

  Finn Brunse, A

 • Sagsid.:

  Sagsfremstilling

  Udpegning af 5 medlemmer til Assens Kunstråd skal efter vedtægterne foretages af det relevante fagudvalg.

   

  Der skal udpeges 5 medlemmer samt 1 suppleant til kunstrådet.

   

  Med udkast til styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 vil udpegningen skulle varetages af Beskæftigelse, Erhverv & Kultur på førstkommende fagudvalgsmøde.

  Økonomi

  Honorering efter Billedkunstforeningens takster.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelse, Erhverv & Kultur

  Beslutning Byrådet den 13-12-2017

  Beskæftigelse, Erhverv & Kultur anmodes om at udpege medlemmer til Assens Kunstråd.