icon-Politik

Politik

Dagsorden

Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
 • Sagsid.:
 • Sagsid.: 09/35457

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller at forslag 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag 5 alternativt 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag 2A, med forslag 5 som alternativ, til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag 2A til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag 2A, til mødekalender for 2017 for de politiske underudvalg og byrådet, godkendes.

  Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på mødet.

  Beslutningstema

  Fornyet behandling af mødekalenderen for 2017 for de politiske underudvalg og Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i møde den 28. september 2016 at returnere til fornyet behandling i fagudvalgene med bemærkning om, at mødekalender 2017 behandles i Byrådet på ny den 12. oktober 2016.

  Alle forslag til mødekalender for 2017 fremlægges til udvalgenes behandling.

  Forudsætningerne for mødeplanen er, at

  • der ikke er sammenfald på mødedag for medlemmerne af udvalgene,
  • der ikke er direktørsammenfald ved betjening af udvalgene
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget holder møde mandag
  • der er mødefri i uge 7 og uge 42
  • der tilsikres fornøden tid til kvalitetssikring af sagerne inden Økonomiudvalgets behandling

  Sammenfald ift. medlemmerne i udvalgene:

  Udvalg

  Sammenfald

  Kan placeres

  samme dag

  EBU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – BUU

  IMU

  MTU – SSU – KFU

  EBU – BUU

  MTU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  KFU

  BUU

  KFU – MTU

  IMU – SSU – EBU

  KFU

  IMU – BUU – SSU – EBU

  MTU

  SSU

  KFU – MTU – IMU

  EBU - BUU

  Forslag 1)

  EBU

  mandag morgenmøde

  IMU

  mandag kl. 15.30

  BUU

  mandag kl. 16.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  EBU holdes som morgenmøde

  Forslag 2)

  EBU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  IMU

  mandag kl. 15.30

  BUU

  mandag kl. 16.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

  Ulemper:

  EBU skifter mødetidspunkt og holdes 6 x morgenmøde, presset tid mellem EBU og ØK

  Forslag 2A – variation af forslag 2)

  EBU

  1. mandag som morgenmøde i månederne februar, juni, oktober

  1. mandag kl. 14 i månederne april, august, december

  2. mandag kl. 14 i månederne januar, marts, maj, september, november

  IMU

  mandag kl. 15.30 dog som morgenmøde i april, august, december

  BUU

  mandag kl. 16 dog som morgenmøde i april, august, december

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

  Ulemper:

  EBU/IMU/BUU skifter mødetidspunkt, presset tid mellem EBU og ØK

  Forslag 3)

  IMU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  BUU

  1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

  2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

  EBU

  mandag kl. 14.00

  MTU

  tirsdag kl. 14.00

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  KFU

  torsdag kl. 15.00

  Fordele:

  De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde

  Ulemper:

  IMU/BUU skifter mødetidspunkt og holder 6 x morgenmøder, presset tid mellem IMU/BUU og ØK

  Forslag 4)

  EBU

  mandag kl. 14.00

  IMU

  tirsdag kl. 15.30

  BUU

  tirsdag kl. 16.00

  MTU

  onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

  KFU

  onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

  SSU

  torsdag kl. 16.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald og direktionsmøde onsdag formiddag

  Forslag 5)

  EBU

  mandag kl. 14.00

  MTU

  tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  KFU

  tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  SSU

  onsdag kl. 16.00

  IMU

  torsdag kl. 15.30

  BUU

  torsdag kl. 16.00

  Fordele:

  De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

  Ulemper:

  Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

  Budgetmøder:

  Under forudsætning af, at det økonomiske årshjuls endelige godkendelse i byrådets møde i januar 2017 planlægges med følgende datoer forud for budgetvedtagelse 2018:

  1. budgetseminar:

  torsdag den 22. juni 2017 (internt)

  2. budgetseminar:

  tirsdag den 22. – onsdag den 23. august 2017 (eksternt)

  Høringsperiode:

  fredag den 1. september – 12. september 2017, kl. 10

  Borgermøde:

  torsdag den 7. september

  ØK 1. behandling:

  mandag den 11. september

  Budgetforhandling:

  torsdag den 14. september, fredag den 15. september, mandag den 18. september, tirsdag den 19. september

  Byråd 1. behandling:

  onsdag den 20. september

  ØK 2. behandling:

  mandag den 2. oktober

  Byråd 2. behandling:

  onsdag den 11. oktober

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 03-10-2016

  Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller at forslag 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.
  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag 5 alternativt 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

  Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 04-10-2016

  Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag 2A, med forslag 5 som alternativ, til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Fraværende: Leif Rothe Rasmussen.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

  Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag 2A til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2016

  Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag 2A, til mødekalender for 2017 for de politiske underudvalg og byrådet, godkendes.

  Bilag

 • Sagsid.: 15/24856

  Indstilling

  Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%

  Den kirkelige ligning 2017 oversendes til Byrådets 2. behandling.

  Beslutningstema

  Forelæggelse af den kirkelige ligning for 2017

  Sagsfremstilling

  Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2017.

  Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets budget for 2017 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

  Hele kr.

  Budget 2017 - statsgaranti   

     53 Kirkelige skatter og afgifter

      5 Balanceforskydninger

           001 Forskudsbeløb af kirkeskat

  -51.181.336

           002 Afregning af forskelsbeløb

           006 Udligningstilskud

  -1.138.000

  Indtægter i alt

  -52.319.336

           013 Landskirkeskat

  8.043.159

           014 Lokale kirkelige kasser

  41.182.678

  Udgift Jordløse/Haastrup sogn til Fåborg-Midtfyn

  972.686

           015 Provstiudvalget

  1.600.000

           015 Provstiudvalget uforudsete udgifter

  400.000

  Udgifter i alt

  52.198.523

  Balance

  -120.813

  Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune med 120.813 kr. i regnskabsåret 2017.

  Lovgrundlag

  Lov om folkekirkens økonomi.

  Økonomi

  Det budgetterede overskud medfører, at kirkekassernes beholdning udgør 2,8 mio. kr. ved udgangen af 2017.

  Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2016 og antager 0,95 %

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2016

  Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%

  Den kirkelige ligning 2017 oversendes til Byrådets 2. behandling.

 • Sagsid.: 15/24856

  Indstilling

  Økonomiudvalget oversender følgende anbefaling til Byrådets 2. behandling:

  • at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2017-2020, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget, herunder tekniske blokke jf. bilag.
  • at bevillinger godkendes i henhold til den vedlagte bevillingsoversigt
  • at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag (6.126,5 mio. kr.)
  • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
  • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
  • at der afsættes en pulje på 17,5 mio. kr. til imødekommelse af overførsler mellem årene 2016/2017
  • at anlæg, der er markeret med grønt i investeringsoversigten frigives
  • at anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning

  Beslutningstema

  Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 samt ændringsforslag i form af indgået budgetforlig.

  Sagsfremstilling

  Der er den 20. september 2016 indgået forlig mellem alle byrådets partier (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) om budget 2017-2020. Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig.

  Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance og samtidig styrke kassebeholdningen. Samtidig har det været en forudsætning at fastholde den gode service over for borgere og erhvervsdrivende.

  Ændringer til 2. behandling af budget 2017-2020

  I 1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Ændring af likvide aktiver 1. behandling

  620

  -31.182

  -78.980

  -78.413

  Ændring i indtægter

  0

  217

  7.083

  10.549

  Ændring i driftsudgifter

  19.300

  1.926

  4.416

  8.111

  Ændringer på anlæg

  -849

  485

  69

  -11.800

  Ændringer i finansforskydninger

  -17.030

  170

  170

  170

  Ændringer i P/L

  108

  446

  373

  Ændring af likvide aktiver til 2. behandling

  2.041

  -28.276

  -66.796

  -71.010

  Kassebevægelser

  -2.041

  28.276

  66.796

  71.010

  Balance

  0

  0

  0

  0

  Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.579 mio. kr. i 2017.

  Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser i 2017 et overskud på 115 mio. kr.

  Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.783 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.759 mio. kr. i 2017 efter at der er indregnet en pulje til overførsler på 17,5 mio. kr.

  De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.468 mio. kr. i 2017, dertil kommer renter.

  I budgetforliget indgår der et samlet anlægsprogram (inklusiv jordforsyning) på netto 92 mio. kr. i 2017 og netto 258 mio. kr. i alle 4 budgetår.

  Resultatet af det skattefinansierede område viser herefter et overskud på 23 mio. kr.

  I det samlede budgetforslag er der ikke regnet med låneoptagelse i 2017. Afdrag på lån udgør 35 mio. kr. i 2017. Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 392 mio. kr. ved udgangen af 2017.

  Den disponible kassebeholdning forventes ultimo 2017 at udgøre 49 mio. kr. Måltallet i den økonomiske politik er 50 mio. kr.

  Samlet set balancerer budgetforslaget for 2017 med et kasseforbrug på 2 mio. kr.

  Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget 2017-2020, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 26. september 2016, kl. 9.00. Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget. Der er dog i forligsteksten indsneget sig en redaktionel fejl. På side 1, 6. afsnit fremgår det om de strategiske omstillingspuljer, at puljen under Social- og Sundhedsudvalget er på 6,3 mio. kr. i 2017 stigende til 14,1 mio. kr. i overslagsårene. Der er rettelig tale om, at omstillingspuljen er på 6,3 mio. kr. i 2018 stigende til 14,1 mio. kr. sådan som det også fremgår af bilaget til budgetaftalen.

  Takstbladet er blevet opdateret med taksterne for 2017 fra Assens Forsyning.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020
  I 1.000 kr.

  Oprindeligt fremskrevet budget 2017

  Ændringer

  Budget
  2017

  Budget
  2018

  Budget
  2019

  Budget
  2020

  Indtægter

  Skatter

  -1.755.275

  15.799

  -1.739.476

  -1.783.081

  -1.824.488

  -1.867.652

  Generelle tilskud m.v.

  -811.533

  -27.810

  -839.343

  -794.719

  -790.773

  -791.797

  I ALT INDTÆGTER

  -2.566.808

  -12.011

  -2.578.819

  -2.577.800

  -2.615.261

  -2.659.449

  Driftsudgifter

  Økonomiudvalg

  230.258

  29.698

  259.956

  242.658

  233.631

  235.181

  Innovations- og medborgerskabsudvalg

  42.187

  -714

  41.473

  39.455

  39.945

  39.945

  Miljø og teknik udvalg

  108.313

  18

  108.331

  108.628

  108.368

  108.516

  Børne- og undervisningsudvalg

  742.965

  7.316

  750.281

  723.226

  704.510

  697.931

  Kultur- og fritidsudvalg

  63.361

  1.558

  64.919

  64.168

  63.779

  63.779

  Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg

  372.573

  -27.382

  345.191

  339.095

  339.719

  333.321

  Social- og sundhedsudvalg

  900.551

  -2.555

  897.996

  884.627

  872.965

  871.101

  I ALT DRIFTSUDGIFTER

  2.460.208

  7.939

  2.468.147

  2.401.857

  2.362.917

  2.349.774

  Renter

  -2.690

  -1.294

  -3.984

  -4.114

  -3.888

  -4.676

  Pris- og lønskøn

  49.099

  96.999

  146.548

  RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

  -109.290

  -5.366

  -114.656

  -130.958

  -159.233

  -167.803

  Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

  82.505

  4.194

  86.699

  56.350

  50.484

  57.200

  Køb af jord incl. Byggemodning

  5.000

  5.000

  10.000

  10.000

  8.000

  7.000

  Salg af jord

  -5.000

  0

  -5.000

  -5.000

  -8.000

  -10.000

  JORDFORSYNING ANLÆG

  82.505

  9.194

  91.699

  61.350

  50.484

  54.200

  RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

  -26.785

  3.828

  -22.957

  -69.608

  -108.749

  -113.603

  Tilgang af likvide aktiver

  Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

  -26.785

  3.828

  -22.957

  -69.608

  -108.749

  -113.603

  Optagne lån

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  I ALT

  -26.785

  3.828

  -22.957

  -69.608

  -108.749

  -113.603

  Anvendelse af likvide aktiver

  Afdrag på lån (langfristet gæld)

  35.008

  170

  35.178

  35.787

  36.408

  37.048

  Øvrige finansforskydninger

  7.020

  -17.200

  -10.180

  5.545

  5.545

  5.545

  I ALT

  42.028

  -17.030

  24.998

  41.332

  41.953

  42.593

  ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

  15.243

  -13.202

  2.041

  -28.276

  -66.796

  -71.010

  De økonomiske måltal:

  Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto)

  Måltal

  2017

  2018

  2019

  2020

  Resultat af ordinær driftsvirksomhed

  -100

  -115

  -131

  -159

  -168

  Resultat af det skattefinansierede område

  -35

  -23

  -70

  -109

  -114

  Kassebeholdning

  -50

  -49

  -

  -

  -

  Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen

  -100

  -390

  -

  -

  -

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2016

  Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og oversender budgettet til Byrådets 2. behandling.

  Bilag

 • Sagsid.:
 • Sagsid.:
 • Sagsid.: