icon-Politik

Politik

Vederlagsoversigt 2022

Udvalg, nævn, råd og vederlag


Søren Steen Andersen (V) – automatisk medlem som borgmester

Formand for Økonomiudvalget (Vederlagsfri)
Fmd. Valgbestyrelse (Mødediæt)
Bevillingsnævnet (Vederlagsfri)
Næstformand i Kommunekontaktrådet Syddanmark - KKR (65.432 kr. årligt)
Udvikling Assens (Vederlagsfri)
Repræsentantskab Kommunernes Landsforening (Vederlagsfri)
Udvikling Fyn (Vederlagsfri)
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed (Vederlagsfri)

Søren Steen Andersen (V)

KL’s delegeretmøde (Vederlagsfri)
KL’s Arbejdsmarked & Borgerserviceudvalg (33.930 kr. årligt)
Beredskabskommissionen (Vederlagsfri)
Landø kollegiet (Vederlagsfri)
Dalype Helnæs (Vederlagsfri)
Den Sociale Investeringsfond (70.000 kr. årligt)

Søren Thomsen (C)

1. viceborgmester (Vederlag)
Formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Formandsvederlag)
Folkeoplysningsudvalget (Vederlagsfri)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Valgbestyrelsen (Mødediæt)
Udvikling Assens (Vederlagsfri)
Ungdomsskolens bestyrelse (Vederlagsfri)
Museum Vestfyn (Vederlagsfri)
Kulturregion Fyn (Vederlagsfri)

Tine Grau Poulsen (V)

Næstformand i Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
Børn og Unge-udvalget (Udvalgsvederlag)

Pia Offer Madsen (V)

Formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Formandsvederlag)
Det Blå Gymnasium (Næstformandshonorar 12.000 kr. årligt)
FGU-Fyns bestyrelse (Formandshonorar 19.866,78 kr. årligt)
Centerrådet i Ungdommens Uddannelsesvejledning - Odense og Omegn - UUO (Vederlagsfri)

Poul-Erik Svendsen (A)

Formand for Social og Ældreudvalget (Formandsvederlag)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Bestyrelsen for CSV Odense - Vestfyn - Brangstrup (Vederlagsfri)
Sammenslutningen af Diakonhjem (Vederlagsfri)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Bodil Boesgaard (V)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)

Henrik Hansen (A)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)

Berit Schaldemose (A)

Næstformand i Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)
Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Handicaprådet (Vederlagsfri)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Vurderingsmænd, Mark- og vejfredslov (516 kr. pr. sag)
Ungdomsskolens bestyrelse (Vederlagsfri)

Elmer Philipsen (A)

Formand i Børn- og Ungeudvalget (Udvalgsvederlag)
Næstformand i Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Valgbestyrelsen (Mødediæt)

Charlotte Vincent Petersen (A)

Næstformand i Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)
Tommerup St. Varmeforsyning (12.000 kr. årligt)
Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg, VAD (Vederlagsfri)
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd - RAR (Mødediæt)

Nikolaj Leed Henriksen (V)

Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Valgbestyrelse (Mødediæt)
Skatteankenævn (11.341 kr. årligt)
Ungdomsskolens bestyrelse (Vederlagsfri)
Vestfyns Gymnasium (Vederlagsfri)
Tobaksgaardens bestyrelse (Vederlagsfri)

Jens Henrik W. Thulesen Dahl (Æ)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)
Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Henrik Mott Frandsen (V)

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Assens Forsynings bestyrelse (33.108 kr. årligt)

Mogens Mulle Johansen ()

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)

Rie Nielsen (V)

Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
Assens Fjernvarme (20.131 kr. årligt)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Knud Søby (V)

Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)

Kaj Alstrup (Ø)

Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Grundlisteudvalget (Vederlagsfri)

Ib W. Jensen (V)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)
Vestfyns Affalds- og deponeringsanlæg (Vederlagsfri)
Fyns Affalds Koordinerings Selskab a.m.b.a. - FAKS (Vederlagsfri)
Vandoplandsstyregruppen Lillebælt Fyn (Vederlagsfri)
Vandoplandsstyregruppen Odense Fjord (Vederlagsfri)
Grønt Råd (Vederlagsfri)
Handicaprådet (Vederlagsfri)

Lasse Tajmer (A)

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)
Folkeoplysningsudvalget (Vederlagsfri)
Film Fyn (Vederlagsfri)

Ole Maagaard Pedersen (V)

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget (Udvalgsvederlag)

Lone Akselsen (A)

Næstformand i Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
Bevillingsnævnet (Vederlagsfri)
Valgbestyrelsen (Mødediæt)
Udvikling Assens (Vederlagsfri)

Henrik Kirk (V)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)

Jim Staffensen (C)

Økonomiudvalget (Udvalgsvederlag)
Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)
Glamsbjerg-Haarby Varmeværk (2.000 kr. årligt)
Trafikselskabet FynBus (21.273 kr. årligt)

Camilla Lykke Sørensen (V)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)
Bestyrelsesmedlem i FOLA - Forældrenes Landsforening (Vederlagsfri)

Helge Kold (A)

Miljø, Teknik og Planudvalget (Udvalgsvederlag)

Lars S. Lillebæk (D)

Uddannelse, Børn og Familieudvalget (Udvalgsvederlag)

Jeanette Sandberg (F)

Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
KL - Delegeretmøde (Vederlagsfri)
Handicaprådet (Vederlagsfri)
Grønt Råd (Vederlagsfri)

Jens Jakobsen (V)

Formand for Miljø, Teknik og Planudvalget (Formandsvederlag)

Vagn Top (C)

Social og Ældreudvalget (Udvalgsvederlag)
LAG MANK (Vederlagsfri)
Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning (Vederlagsfri)
Vurderingsankenævn (60.837 kr. årligt)

 

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.