icon-Politik

Politik

Udvalg, nævn, råd og vederlag 2022-2025

På denne side finder du en oversigt over de udvalg, råd, nævn og bestyrelser, som medlemmerne af Assens Byråd deltager i. Samtidig finder du nederst oplysninger om vederlag, diæt, tillæg og honorarer m.v.

Byrådsmedlemmer har pligt til at oplyse om vederlag, som medlemmet modtager for varetagelse af andre hverv, som Byrådet har udpeget til. Dette følger af styrelseslovens § 16 e.

Udvalgsvederlag 1/4-2022 niveau Årsløn Beregning
Borgmester 1.109.083 Trin 53
1. viceborgmester 77.635 7 % af borgmestervederlag
2. viceborgmester 33.272 3 % af borgmestervederlag
Formand for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget 221.816 20 % af borgmestervederlag
Formand for Miljø, Teknik og Planudvalget 221.816 20 % af borgmestervederlag
Formand for Uddannelse, Børn og Familieudvalget 221.816 20 % af borgmestervederlag
Formand for Social og Ældreudvalget 221.816 20 % af borgmestervederlag
Formand for Børn- og Unge-udvalget 110.908 10 % af borgmestervederlag
Formand for Folkeoplysningsudvalget 33.272 3 % af borgmestervederlag
Byrådsvederlag 100.657  
Udvalgsvederlag 27.727 pr. udvalg 2,5 % af borgmestervederlag
Tillægsvederlag: Barn under 10 år 15.574  
Mødediæt 440 pr. møde under 4 timer
880 pr. møde over 4 timer
 

 

Se også ...

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.